Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM SPSS Direct Marketing ułatwia pogłębioną analizę postaw klientów i kontaktów, pomagając osiągać lepsze wyniki. Użytkownik może wybierać różne opcje analiz, w tym analizy aktualności, częstotliwości i wartości pieniężnej (RFM — recency, frequency, monetary value), analizy skupień, profilowanie potencjalnych klientów, analizowanie kodów pocztowych, ocenę skłonności i testowanie pakietów kontrolnych. Oprogramowanie ułatwia interpretację postaw i opinii klientów, doskonalenie kampanii marketingowych i optymalne wykorzystanie budżetu na marketing. Warto po nie sięgnąć podczas realizacji lub testowania kampanii, aby zwiększyć sprzedaż wiązaną (cross-sell) i produktów wyższej klasy (up-sell) lub gdy otwierasz sklep.

Skuteczniejsza klasyfikacja klientów

Klasyfikacja obecnych i potencjalnych klientów w oparciu o rozpoznane cechy: wiek, stan cywilny, stanowisko i miejsce zamieszkania. Po niej następuje klasyfikacja potencjalnych i obecnych klientów na grupy podmiotów.

Porównywanie wyników kampanii

Porównywanie obecnie realizowanych kampanii z nowymi, gromadzenie danych i testowanie pakietów kontrolnych. Dzięki kodowaniu kolorami można szybko ustalić, który pakiet testów osiąga lepsze wyniki niż pakiet kontrolny.

Tworzenie profili respondentów

Generowanie profili osób, które zareagowały na kampanie testowe. Dzięki narzędziu do profilowania potencjalnych klientów wyodrębnisz z danych konkretne informacje, takie jak wiek, stan cywilny czy obowiązki pracownicze.

Koncentracja na kluczowych klientach

Obliczanie poziomów skłonności do zakupu i koncentracja na klientach, którzy najprawdopodobniej zareagują na kampanie lub oferty. Generowanie plików XML do ewaluacji innych danych. Eliminacja najmniej aktywnych klientów z listy.

Analizy według kodów pocztowych

Wykrywanie kodów pocztowych o wysokim wskaźniku reakcji na Twoje kampanie marketingowe. Dzięki temu można łatwo znaleźć doskonałą lokalizację, w której warto umieścić agencję lub sklep.

Udoskonalanie list klientów

Interfejs pozwala aktualizować istniejące lub nowe zestawy danych o oceny RFM, profile potencjalnych klientów i wskaźniki reakcji. Dzięki temu można tworzyć listy kluczowych klientów i dostosowywać strategie marketingowe pod kątem grup klientów.

Najważniejsze cechy

  • Wykrywanie właściwych kontaktów i wyższy zwrot z inwestycji w kampanię
  • Kompleksowa analiza marketingowa pod ręką
  • Łatwe wykrywanie grup klientów
  • Odwiedź Salesforce.com, aby dowiedzieć się więcej

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok