Wyróżnione funkcje

Model klasyfikacji w postaci drzewa

Klasyfikuje obserwacje w grupy lub przewiduje wartości zmiennej w oparciu o wartości zmiennych predyktora. Pozwala przewidywać lub klasyfikować przyszłe obserwacje na podstawie zestawu reguł decyzyjnych.

Weryfikacja i analizy

Oprogramowanie zawiera narzędzia sprawdzania poprawności wykorzystywane w analizie klasyfikacji. Węzły można też przeglądać w następujący sposób: wyświetlając w każdym węźle wykresy słupkowe docelowych zmiennych lub tabel lub jednych i drugich.

Funkcje ewaluacji

Obejmują wykresy ewaluacyjne umożliwiające przedstawienie tabeli podsumowujących korzyści w formie graficznej, a także wykres zysków porządkujący segmenty według największego (i najmniejszego) udziału.

Funkcje eksportowania

Pozwalają eksportować obiekty w dowolnym formacie wyjściowym obsługiwanym przez SPSS Statistics. Można generować reguły, które definiują wybrane segmenty w języku SQL w celu oceny baz danych lub definiują składnię oceny plików SPSS Statistics.

Algorytm CHAID

Szybki statystyczny algorytm wyznaczania drzewa wielokierunkowego, który błyskawicznie eksploruje dane i buduje segmenty oraz profile z uwzględnieniem oczekiwanego wyniku.

Algorytm Exhaustive CHAID

Zmodyfikowany algorytm CHAID, który bada wszystkie możliwe podziały dla każdego predyktora (zmiennej niezależnej).

Algorytm drzewa klasyfikacji i regresji (C&RT)

To kompletny algorytm drzewa binarnego, który dzieli dane i z dużą dokładnością generuje podzbiory homogeniczne.

Algorytm QUEST

Algorytm statystyczny, który wybiera zmienne bez obciążenia i szybko, z dużą dokładnością buduje drzewa binarne.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

IBM SPSS Decision Trees wymaga ważnej licencji na IBM SPSS Statistics Base.

  • Wymaganie wstępne: IBM SPSS Statistics

Wymagania sprzętowe

  • Procesor: 2 GHz lub szybszy
  • Rozdzielczość wyświetlacza: 1024 na 768 lub wyższa
  • Pamięć RAM: minimum 4 GB, zalecane 8 GB lub więcej
  • Miejsce na dysku: 2 GB lub więcej

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok