Wyróżnione funkcje

Graficzny interfejs użytkownika

Interfejs budowania tabel metodą przeciągania i upuszczania pozwala na swobodne wybieranie zmiennych i opcji bez potrzeby korzystania z kilku menu wyboru i okien dialogowych dla różnych typów tabel.

Statystyki podsumowujące

Oferuje ponad 160 statystyk podsumowujących, które uwzględniają błędy standardowe i przedziały ufności. Pozwala obliczyć statystyki dla każdej komórki, podgrupy lub tabeli, a także wartości procentowe dla zagnieżdżonych zmiennych.

Kontrola treści

Można teraz zagnieździć zmienne na dowolnym poziomie, a kilka niezależnych zmiennych z tej samej tabeli przedstawić w formie tabeli krzyżowej. Oprócz tego częstotliwości dla różnych zmiennych są wyświetlane razem z tabelami częstotliwości.

Wyniki w formie tabel

Umożliwia wyświetlanie wielu statystyk w rzędach, kolumnach i warstwach, pokazując najważniejsze wyniki testów bezpośrednio w specjalnym podsumowaniu danych wyjściowych tabel zamiast w osobnej tabeli.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

IBM SPSS Custom Tables wymaga ważnej licencji dla IBM SPSS Statistics Base.

  • Wymagania wstępne: IBM SPSS Statistics

Wymagania sprzętowe

  • Procesor: 2 GHz lub szybszy
  • Wyświetlacz: 1024 na 768 pikseli lub więcej
  • Pamięć: min. 4 GB pamięci RAM, zalecane 8 GB pamięci RAM
  • Miejsce na dysku: 2 GB lub więcej

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok