Wyróżnione funkcje

Wsparcie pracy grupowej

Zasoby analityczne z centralnego repozytorium można udostępniać użytkownikom, powalając im jednocześnie na decydowanie o ich wykorzystaniu i sposobach wyświetlania. Możliwa jest optymalizacja modeli predykcyjnych w oparciu o dane o efektach podjętych decyzji.

Zautomatyzowane procesy

Zadania można uruchamiać na żądanie, według zaprogramowanego harmonogramu lub w reakcji na inne zdarzenia. Dostępny jest zautomatyzowany proces oceny modeli predykcyjnych, który bada wyniki zgodnie ze strategią „champion-challenger”.

Szybsze wdrożenie

Możesz tworzyć strumienie w programie SPSS Modeler i korzystać z możliwości wirtualizacji oraz grupowania serwerów aplikacji w klastry. Ponadto integracja z IBM System z zwiększa efektywność inwestycji w narzędzia analityczne.

Kontrola dostępu i wersji

Mechanizmy kontroli wersji i kontroli dostępu do zasobów analitycznych gwarantują, że w procesie produkcyjnym zostaną użyte właściwe kopie.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Informacje o wymaganiach programowych SPSS Collaboration and Deployment Services znajdują się tutaj.

    Wymagania sprzętowe

    Informacje o wymaganiach sprzętowych SPSS Collaboration and Deployment Services znajdują się tutaj.