Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services umożliwia wdrożenie i współużytkowanie w całym przedsiębiorstwie narzędzi do analiz predykcyjnych. Rozwiązanie to oferuje scentralizowaną, bezpieczną platformę do przechowywania zasobów analitycznych i zaawansowane możliwości zarządzania i sterowania procesami analiz predykcyjnych. Ponadto udostępnia zaawansowane mechanizmy dostarczania użytkownikom wyników analiz.
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Narzędzia analityczne dostępne dla całego przedsiębiorstwa

Zarządzanie zasobami analitycznymi w centralnym repozytorium pozwala użytkownikom na współdzielenie narzędzi, ponowne wykorzystanie modeli oraz innych zasobów, a także na standaryzowanie sprawdzonych procedur.

Automatyzacja procesów

Możesz teraz projektować i automatyzować procesy analityczne, w tym też te złożone z wielu etapów i narzędzi, by uzyskiwać bardziej spójne wyniki.

Integracja z istniejącą infrastrukturą

Możesz wykorzystywać wyniki analiz w procesach biznesowych „na pierwszej linii” i jednocześnie integrować nasze rozwiązania ze standardowymi narzędziami programistycznymi i interfejsami.

Bezpieczeństwo danych

Mechanizm kontrolowania wersji pozwala na sterowanie dostępem do zasobów analitycznych. Można też zintegrować rozwiązanie z istniejącymi systemami uwierzytelniania, by korzystać z oferowanych opcji uwierzytelniania i pojedynczego logowania.

Najważniejsze cechy

  • Wsparcie pracy grupowej
  • Zautomatyzowane procesy
  • Szybsze wdrożenie
  • Kontrola dostępu i wersji

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM