Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM SPSS Categories umożliwia wizualizowanie i eksplorowanie relacji istniejących w danych oraz przewidywanie wyników na podstawie spostrzeżeń. Procedury regresji dla danych jakościowych umożliwiają prognozowanie wartości nominalnych, porządkowych lub liczbowych zmiennych wynikowych na podstawie kombinacji liczbowych i (nie)porządkowych zmiennych predyktorów jakościowych. Oprogramowanie oferuje takie zaawansowane techniki, jak analizy predykcyjne, uczenie statystyczne, tworzenie map percepcji i skalowanie preferencji.

Interpretowanie danych wielowymiarowych

Sięgaj po techniki ułatwiające analizowanie i interpretowanie dane wielowymiarowych oraz ich relacji. Nie musisz ograniczać analizy do danych jakościowych i danych o silnej wymiarowości.

Ujawnianie relacji

Mapy percepcji, biploty i triploty ujawniają nieoczywiste powiązania.

Korzystanie z danych nominalnych i porządkowych

Możliwe jest analizowanie obu rodzajów danych przy użyciu procedur zbliżonych do tradycyjnej regresji, analizy składników głównych i korelacji kanonicznej w celu prognozowania wyników i ujawniania relacji.

Wizualna interpretacja zbiorów danych

Ujawnia relacje między wierszami i kolumnami w obszernych tabelach wyników, liczności, ocen, rankingów i podobieństw.

Przejrzysta prezentacja wyników

Zamiast korzystać z nieprzyjaznych tabel sięgnij po mapy percepcji i biploty, aby w sposób bardziej przejrzysty przedstawić relacje istniejące w danych.

Nowe metody regularyzacji

Regresja grzbietowa, metoda lassa i siatki elastycznej to metody pozwalające na osiągnięcie większej dokładności prognoz dzięki ustabilizowaniu estymacji parametrów.

Najważniejsze cechy

  • Analiza różnic między kategoriami
  • Uwzględnienie informacji uzupełniających
  • Ujawnianie powiązań i relacji
  • Ułatwienia w pracy z danymi jakościowymi
  • Procedury regresji dla danych jakościowych
  • Optymalne skalowanie
  • Przejrzysta prezentacja wyników na mapach percepcji
  • Sięgnij po techniki optymalnego skalowania i redukcji wymiarów

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok