Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Opisywane oprogramowanie podnosi dokładność analiz i sprzyja poprawności wyciągniętych z nich wniosków dzięki wykorzystaniu narzędzi statystycznych do opisywania złożonych relacji. Jako moduł programu IBM SPSS Statistics rozwiązanie IBM SPSS Advanced Statistics oferuje zestaw technik oraz modeli analitycznych jednej i wielu zmiennych: uogólnione liniowe modele mieszane (GLMM), ogólne modele liniowe (GLM), procedury modeli mieszanych, uogólnione modele liniowe (GENLIN) oraz procedury uogólnionych równań estymujących (GEE). Zapewnia też pogłębione analizy danych w takich dziedzinach, jak badania medyczne, produkcja, farmaceutyka i badania rynku.

Więcej niż podstawowa analiza

Możesz teraz skuteczniej analizować wiele wyników lub ich zmiany w czasie, analizować dane o strukturze hierarchicznej, a także szacować czas, jaki upłynie do wystąpienia danego wydarzenia.

Możliwość tworzenia elastycznych modeli

Zastosowanie procedury ogólnego modelu liniowego (GLM) umożliwia opisanie relacji między zmienną zależną a zbiorem zmiennych niezależnych. Użytkownik może użyć modelu regresji liniowej oraz modeli ANOVA, ANCOVA, MANOVA i MANCOVA.

Wydajniejsza praca z danymi zagnieżdżonymi

Procedura liniowych modeli mieszanych wzbogaca modele dostępne w procedurze GLM, umożliwiając analizę danych, które wykazują korelację i niestałą zmienność.

Dostęp do bardziej złożonych modeli

Kiedy danych nie można opracować za pomocą prostych technik, do modelowania danych liczebnościowych w tabelach wielodzielczych możesz użyć analizy logliniowej lub hierarchicznej analizy logliniowej.

Analiza danych opisujących czas trwania i historię zdarzeń

Możliwość zbadania danych dotyczących okresu życia lub czasu trwania pozwala zrozumieć przyczyny zdarzeń końcowych, takich jak awaria części, zgon lub przeżycie.

Najważniejsze cechy

  • Ogólne modele liniowe (GLM)
  • Uogólnione modele liniowe (GENLIN)
  • Liniowe modele mieszane/hierarchiczne modele liniowe (HLM)
  • Procedury uogólnionych równań estymujących (GEE)
  • Uogólnione liniowe modele mieszane (GLMM)
  • Procedury analizy przeżycia

Ilustracje produktów

Generalized linear mixed models (GLMM)
Generalized linear mixed models (GLMM)
GENLIN and GEE
GENLIN and GEE
Mixed
Mixed

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok