Połączenie lokalnych, blokowych pamięci masowych z potencjałem chmury hybrydowej

Rozwiązania IBM Spectrum Virtualize i IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud pozwalają na lustrzane kopiowanie danych między środowiskiem lokalnym a utrzymywanym w chmurze centrum przetwarzania danych lub tylko między takimi centrami. Umożliwia to:

  • migrację danych między infrastrukturą lokalną a chmurowymi centrami przetwarzania danych lub tylko między takimi centrami
  • wdrażanie w środowisku lokalnym i chmurowych centrach przetwarzania danych lub tylko w tych centrach strategii usuwania skutków awarii
  • tworzenie i eksploatowanie w chmurze oprogramowania przy użyciu prostej funkcji replikacji danych z zasobów lokalnych
  • zwiększanie, przy pomocy zaawansowanych usług obsługi danych — np. FlashCopy i EasyTier — wydajności i funkcjonalności podstawowych, blokowych pamięci masowych Endurance i Performance w chmurze IBM

Chmura hybrydowa dla pamięci masowych, które już masz

Wykorzystując oprogramowanie w środowisku lokalnym możesz replikować i migrować dane z ponad 400 obsługiwanych systemów pamięci masowych, korzystając w ten sposób z funkcjonalności chmury hybrydowej bez ponoszenia dużych wydatków inwestycyjnych.

Model wdrożenia zaprojektowany dla chmury

Użytkownik może wybierać serwery i pamięci masowe obsługiwane przez jeden z 25 ośrodków chmury IBM na świecie, korzystając przy tym ze skryptów automatyzacyjnych, które przyspieszają wdrożenie przy minimalnym nakładzie pracy.

Elastyczny model cenowy oparty na rzeczywistym wykorzystaniu

Opłaty za serwery i systemy pamięci masowych chmury IBM oraz IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud są naliczane co miesiąc według rzeczywistego użytkowania. Pomiary wykorzystania oprogramowania dodatkowo zwiększają elastyczność zasobów pamięci.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM