Co IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud może zmienić w Twojej firmie

IBM Spectrum Virtualize™ i IBM Spectrum Virtualize™ for Public Cloud pozwalają na lustrzane kopiowanie danych między środowiskiem lokalnym a utrzymywanym w chmurze centrum przetwarzania danych lub tylko między nimi. Umożliwia to: — migrację danych między lokalnymi a chmurowymi centrami przetwarzania lub tylko między centrami przetwarzania danych w chmurze publicznej. Ułatwia to spójne zarządzanie danymi między lokalną pamięcią masową a chmurą publiczną — wdrażanie w lokalnych i chmurowych centrach przetwarzania danych strategii usuwania skutków awarii — tworzenie i eksploatowanie w chmurze oprogramowania przy użyciu prostej funkcji replikacji danych z zasobów lokalnych — zwiększanie bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez tworzenie fizycznie odseparowanych kopii na nośnikach AWS S3.

Przenoszenie danych między różnymi chmurami

Wykorzystując oprogramowanie w środowisku lokalnym możesz replikować i migrować dane z ponad 450 obsługiwanych systemów pamięci masowych, korzystając w ten sposób z funkcjonalności chmury hybrydowej bez ponoszenia dużych wydatków inwestycyjnych.

Model wdrożenia zaprojektowany dla chmury

Wybierz serwery i blokową pamięć masową w chmurze IBM Cloud lub przeprowadź wdrożenie w instancjach EC2 z pamięcią masową EBS w centrach przetwarzania danych AWS za pośrednictwem AWS Marketplace. Czas implementacji skracają wstępnie przetestowane konspekty.

Elastyczne opłaty miesięczne

Oferujemy elastyczne opłaty miesięczne, dzięki którym płacisz wyłącznie za miejsce na dane, którym zarządzasz w chmurze publicznej.

Korporacyjne usuwanie skutków katastrof w chmurze publicznej

Synchroniczna i asynchroniczna replikacja w oparciu o IP umożliwia zapis lustrzany danych w chmurach AWS i IBM Cloud, wraz z wielowęzłową konfiguracją gwarantującą wysoką dostępność i wydajność. Bez konieczności sięgania po dodatkowe urządzenia.

Najważniejsze cechy i możliwości IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud

  • Sprawdzone rozwiązanie
  • Migracja do chmury hybrydowej i usuwanie skutków katastrofy
  • Chmura hybrydowa dla pamięci masowych, które już masz
  • Spójne zarządzanie
  • Bogata funkcjonalność
  • Łatwe wdrażanie
  • Kompleksowy ekosystem
  • Korporacyjne mechanizmy usuwania skutków katastrof wdrożone w chmurze publicznej

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok