Pięć powodów, dla których warto sięgnąć po NAS IBM Spectrum

Proste wdrażanie i administrowanie

Konfiguracja lub modernizacja z wykorzystaniem kreatora zajmuje pół godziny. Oprogramowanie identyczne dla każdego węzła dodatkowo upraszcza przygotowanie i utrzymywanie rozwiązania. System NAS IBM Spectrum pozwala na przeprowadzanie w sieci sekwencyjnych aktualizacji, których przebieg jest dla klienta transparenty i nie zakłóca świadczenia usług. Aby uniknąć przerw w dostarczaniu usług, system wyłącza i aktualizuje tylko jeden węzeł naraz, a jego adres IP przekazuje na czas modernizacji do innego węzła.

Ograniczenie kosztów

System NAS IBM Spectrum ogranicza potrzeby sprzętowe i wydatki inwestycyjne użytkowników, ponieważ współdziała z serwerami o architekturze x86, które są wdrażane jako wydajne i skalowalne wszerz klastry pamięci masowej. Symetryczna architektura umożliwia skalowanie klastrów, redukując wąskie gardła i punkty zbyt intensywnie wykorzystywane (hotspoty). Pojedyncze punkty awarii są wyeliminowane, więc klienci mogą używać popularnego, niedrogiego sprzętu. Rozwiązanie NAS IBM Spectrum jest skalowalne i działa niezależnie od rodzaju sprzętu, pozwalając ograniczyć koszty i zmartwienia związane z przyszłymi migracjami danych lub wymianami sprzętu.

Skalowanie pojemności i wydajności zgodnie z rosnącymi potrzebami

Architekturę systemu NAS IBM Spectrum można skalować — dodawanie kolejnych węzłów pamięci masowej pozwala w sposób liniowy zwiększać średnią wydajność klastra. Wszystkie zasoby klastra pamięci masowej, takie jak procesory, przepustowość, pamięć masowa i podręczna, są zagregowane, dzięki czemu wielu użytkowników jednocześnie może korzystać z wysokiej i stabilnej szybkości przesyłania danych. Szybkość przesyłania danych można zwiększyć, dodając dodatkowe węzły, a aby zmniejszyć opóźnienia, wystarczy powiększyć pamięć podręczną. Im więcej węzłów ma klaster, tym szybciej wykonuje się zadania.

Bezpośrednia obsługa protokołów NFS i SMB

We wszystkich aplikacjach opartych na pamięci NAS można korzystać bezpośrednio z protokołów NFS i SMB przy zachowaniu wysokich parametrów użytkowych systemu. System NAS IBM Spectrum udostępnia liczne funkcje i narzędzia do zarządzania danymi, takie jak szyfrowanie, ochrona antywirusowa, limity, rozmieszczanie danych na warstwach, obsługa obrazów stanu, zapis lustrzany, transakcyjne zabezpieczenia przed skutkami utraty zasilania, a także mechanizmy samonaprawy klastra.

Większa niezawodność

Architektura IBM Spectrum NAS jest symetryczna, a każdy jej węzeł zawiera taki sam niewielki i wydajny rdzeń systemu. Taka architektura oraz nadmiarowość danych pozwalają wyeliminować ryzyko powstawania pojedynczych punktów awarii, zwiększając tym samym niezawodność systemu. Wykorzystanie kodowania nadmiarowego (Erasure Coding) pozwala na rozdzielenie danych między węzły i lokalizacje, umożliwiając uzyskanie ich nadmiarowości i zapewnianie im bezpieczeństwa. Gdy dochodzi do awarii sprzętu, inne węzły klastra zostają o niej poinformowane, a następnie równolegle odtwarzają brakujące dane.