Cztery powody, dla których warto korzystać z IBM Spectrum MPI

Szybsze rezultaty dzięki lepszemu zarządzaniu infrastrukturą

Niezoptymalizowane środowisko może osłabiać Twoją konkurencyjność i wydłużać czas oczekiwania na wyniki. Sama aplikacja nie wystarczy, by zniwelować różnice architektoniczne, dlatego zarządzanie nimi lepiej powierzyć rozwiązaniu IBM® Spectrum MPI. Pozwala ono wyeliminować konieczność pisania osobnych wersji aplikacji dla różnych interfejsów komunikacyjnych. Ponadto program optymalizuje pracę aplikacji, poprawiając algorytmy komunikacji kolektywnej.

Lepsza łączność i wiele innych korzyści

IBM Spectrum MPI obejmuje implementację interfejsu Open MPI dla intensywnych obliczeniowo aplikacji działających w modelu przetwarzania równoległego, oferując przy tym większą wydajność i skalowalność. To rozwiązanie, działające na platformach IBM Power Systems™ i x86-64, udostępnia bibliotekę komunikacji kolektywnej MPI i usługi zaplecza realizujące protokół komunikacyjny punkt-punkt (PAMI), który poprawia łączność i jest łatwy do wykorzystania dla programistów. Optymalizuje efektywność działania sieci, dynamicznie wybierając najlepsze połączenia między węzłami podczas realizacji zadań.

Większa wydajność i elastyczność

IBM Spectrum MPI oferuje zaawansowane mechanizmy powinowactwa z procesorem, dynamiczny wybór bibliotek interfejsów, bezproblemową integrację z narzędziami do zarządzania obciążeniami i większą wydajność. Obsługuje szeroką gamę standardowych platform, interfejsów komunikacyjnych i systemów operacyjnych, dzięki czemu z aplikacji działających w modelu równoległym można korzystać w praktycznie każdym środowisku.

Większa szybkość

Wykorzystując program Mellanox OFED działający na sprzęcie x86-64 lub IBM POWER®, IBM Spectrum MPI oferuje ulepszony interfejs PAMI (Parallel Active Messaging Interface) ze zdalnym bezpośrednim dostępem do pamięci (RDMA). Ponadto rozwiązanie pozwala na korzystanie z unikalnej biblioteki komunikacji kolektywnej, która umożliwia twórcom aplikacji bezproblemowy dostęp do buforów pamięci jednostki GPU. Bibliotekę wyposażono w zaawansowaną logikę, która identyfikuje najszybszy algorytm dla każdej z operacji kolektywnych.