Najważniejsze cechy rozwiązania IBM Spectrum Discover

NOWOŚĆ! Integracja z Red Hat Ceph dzięki automatycznej aktualizacji

Red Hat Ceph 4.0 obsługuje teraz automatyczne aktualizacje oraz pozyskiwanie w czasie rzeczywistym wszelkich nowych danych lub zmian w obiektach bądź plikach Ceph.

Obsługa heterogenicznych plików i obiektowych pamięci masowych

Obsługuje systemy pamięci masowej IBM i innych firm zarówno w środowiskach lokalnych, jak i w chmurze, w tym rozwiązania IBM Spectrum Scale, IBM Cloud Object Storage, IBM Spectrum Protect, Dell EMC Isilon, NetApp, Amazon S3 i Ceph.

Oznaczanie metadanych zgodnie ze strategiami w celu klasyfikacji danych

IBM Spectrum Discover automatycznie przechwytuje metadane systemu ze źródłowych systemów pamięci masowych, tworzy niestandardowe metadane na podstawie wyników wyszukiwania i umożliwia wyodrębnianie metadanych słów kluczowych z nagłówków plików i treści przy użyciu interfejsu API Action Agent. W efekcie powstaje bogata warstwa metadanych plików i obiektów, do zarządzania którą wystarcza jedno scentralizowane rozwiązanie.

Panele kontrolne i konfigurowalne raporty

Rzut oka na panel kontrolny wystarcza, by mieć pełne rozeznanie w środowisku użytkownika. Za pomocą mechanizmów kontroli dostępu na podstawie roli można określić, co użytkownik może zobaczyć i co ma być dla niego niewidoczne. Na panelu kontrolnym można porównać informacje o wykorzystaniu zarejestrowanych systemów pamięci masowych z ich pojemnością i znaleźć informacje o plikach, które mogą być zduplikowane. IBM Spectrum Discover oferuje też konfigurowalne raporty dla użytkowników potrzebujących dodatkowych informacji. Możliwe jest generowanie raportów podsumowujących i szczegółowych.

Nieprzerwane pozyskiwanie metadanych bez ponownego skanowania

W przypadku współpracy z systemami IBM Cloud Object Storage i IBM Spectrum Scale oprogramowanie zapewnia pozyskiwanie metadanych w trybie ciągłym. Wbudowane łączniki zapewniają integrację z rozwiązaniami IBM Cloud Object Storage i IBM Spectrum Scale. Dostarczane na bieżąco powiadomienia o zdarzeniach automatyzują ciągłe wczytywanie metadanych. Indeksowanie metadanych pozwala na błyskawiczne realizowanie zapytań dotyczących danych. Klienci mogą skanować do 30 000 rekordów na sekundę, co daje nawet miliard plików w ciągu 8 godzin pracy.

Analiza danych w czasie rzeczywistym

Za pomocą szybkiego, wieloaspektowego wyszukiwania w ciągu kilku sekund klient może zlokalizować pliki i obiekty, które najlepiej odpowiadają jego zapytaniu. Odpytanie miliardów rekordów to również kwestia sekund. Panele kontrolne z wykresami, których elementy można drążyć w dół, upraszczają zarządzanie pamięcią masową, a konfigurowalne raporty przyspieszają audyty i komunikację.

Szybkie wyszukiwanie umożliwia dynamiczne badanie zasobów danych

Nasze oprogramowanie do zarządzania metadanymi pozwala wyszukiwać potrzebne obiekty za pomocą paska wyszukiwania lub bardziej zaawansowanego panelu, dzięki czemu użytkownik może szybko znaleźć podzestawy rekordów, które zostały zaindeksowane. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w tabeli kolumnowej, w której znajdują się informacje skorelowane z kryteriami wyszukiwania. Za pomocą mechanizmów kontroli dostępu na podstawie roli można określić, co użytkownik może zobaczyć i co ma być dla niego niewidoczne.

Dodawanie znaczników i wyszukiwanie na podstawie treści

Oprogramowanie umożliwia stosowanie własnych znaczników metadanych na podstawie występowania w treści obsługiwanych plików słów kluczowych zdefiniowanych przez użytkownika. Następnie, na podstawie tych znaczników, można szybko znajdować dane i uzyskiwać wyniki z jak najmniejszymi opóźnieniami.

Bezpieczna, rozszerzalna architektura

Kontrola dostępu oparta na rolach sprawia, że z danych mogą korzystać tylko uprawnieni użytkownicy. Interfejs API Action Agent ułatwia integrację z oprogramowaniem stworzonym przez klienta i/lub inną firmę, a punkty zaczepienia mechanizmów zarządzania strategiami umożliwiają korzystanie ze zautomatyzowanych przepływów pracy.

Automatyczna identyfikacja i klasyfikacja danych wrażliwych

Spectrum Discover automatycznie wykrywa i klasyfikuje dane zawierające pewne rodzaje informacji wrażliwych lub umożliwiających identyfikację osób.

Oferowany wraz ze społecznością wsparcia katalog rozwiązań innych firm

Rozwiązanie IBM Spectrum Discover Action Agent Catalog oferuje ekosystem oparty na wsparciu społeczności, który umożliwia klientom odkrywanie i instalowanie agentów działań, a także zarządzanie nimi, co pozwala na rozszerzenie możliwości rozwiązania IBM Spectrum Discover bez pisania własnego kodu.

Kup teraz i postaw pierwszy krok