Wyróżnione funkcje

Modernizacja zasobów danych

Od automatyzacji procesów DevOps po integrację danych w chmurze — wciąż pojawiają się innowacyjne rozwiązania IT zorientowane na doskonalenie działalności biznesowej. Jednak by wykorzystać takie nowe szanse, organizacja musi zmodernizować swoje zasoby informatyczne. Modernizacja jest kluczem do nowych zastosowań IT. Jest także fundamentem poprawy efektywności ugruntowanych procesów, takich jak ochrona danych, usuwanie skutków katastrof, sprawozdawczość i analityka biznesowa oraz testowanie, tworzenie i eksploatowanie aplikacji.

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury

Jednym z najważniejszych narzędzi modernizacyjnych jest zarządzanie kopiami danych, które zapewnia dostęp do informacji niezbędny dla transformacji środowiska IT. Rozwiązanie IBM® Spectrum™ Copy Data Management, które można stosować z macierzami różnych producentów, otwiera drogę do nowych zastosowań i metod pracy, zapewniając mechanizmy zarządzania kopiami w miejscu ich przechowywania, a tym samym możliwość modernizacji procesów w ramach istniejących infrastruktur IT.

Automatyzacja zarządzania kopiami

Zautomatyzowane narzędzia umożliwiają tworzenie migawek (obrazów stanu) kopii, skarbców, klonów i replik w istniejącej infrastrukturze pamięci masowych.

Modernizacja środowiska IT

Automatyzację, samoobsługę użytkowników i procesy operacyjne — wszystko to można zrealizować w oparciu o aplikacyjne interfejsy programistyczne (API), bez instalowania dodatkowego sprzętu.

Zarządzanie zasobami danych

Możliwe jest katalogowanie i śledzenie woluminów, migawek (obrazów stanu), maszyn wirtualnych, składnic danych i plików.

Udostępnianie danych między platformami DBMS

Można łatwo tworzyć i udostępniać kopie ze wszystkich popularnych systemów zarządzania bazami danych.

Samoobsługa

Klienci wewnętrzni mogą łatwo, w dowolnej chwili samoobsługowo zamawiać potrzebne zasoby.

Zobacz także

IBM Spectrum Storage Suite

Zarządzanie danymi z pakietem produktów pamięci masowej zdefiniowanej programowo

Dowiedz się więcej

IBM Spectrum Archive

Wyższa wydajność, niższy koszt długotrwałej obsługi wielopoziomowych pamięci

Dowiedz się więcej