Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Spectrum™ Copy Data Management udostępnia kopie konsumentom danych zawsze i wszędzie, gdy ich potrzebują, bez niepotrzebnego duplikowania danych lub pozostawiania nieużywanych kopii w kosztownej pamięci masowej. Kataloguje kopie danych z chmury lokalnej i hybrydowej oraz zewnętrznej infrastruktury chmurowej, identyfikuje duplikaty i porównuje żądania kopiowania z istniejącymi kopiami. Konsumenci danych mogą za pomocą samoobsługowego portalu tworzyć potrzebne kopie. Procesy i procedury kopiowania są zautomatyzowane dla zapewnienia spójności i ograniczenia złożoności. Rozwiązanie IBM Spectrum Copy Data Management można szybko wdrożyć jako maszynę wirtualną bez agentów — i w krótkim czasie zacząć odnosić korzyści z tego wdrożenia.

Automatyzacja zarządzania kopiami

Wspomaga w środowisku IT operacje, które wymagają korzystania z kopii danych.

Nowa generacja rozwiązań do ochrony i odzyskiwania

Umożliwia realizację modelu migawek i replikacji, który zapewnia ochronę niemal bez opóźnień i możliwość błyskawicznego odzyskania danych.

Automatyzacja testów i prac rozwojowych

Infrastrukturę można uruchomić w czasie rzędu minut — w sposób zautomatyzowany, według harmonogramu, albo na żądanie, za naciśnięciem przycisku.

Warunki dla chmury hybrydowej

Usprawnia tworzenie i uruchamianie dynamicznych środowisk aplikacyjnych korzystających z ekonomicznej, elastycznej infrastruktury chmurowej.

Wsparcie dla tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Istniejącą infrastrukturę przechowywania danych można wykorzystać w procesach tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps), zaspokajając potrzeby zespołów oczekujących szybkiego wdrażania infrastruktur.

Cechy i funkcje w centrum uwagi

  • Modernizacja zasobów danych
  • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury
  • Automatyzacja zarządzania kopiami
  • Mniejsze wymagania w zakresie zarządzania, większa niezawodność
  • Modernizacja środowiska IT
  • Zarządzanie zasobami danych
  • Udostępnianie danych między platformami DBMS
  • Samoobsługa
  • Bezpieczne środowisko dla wielu podmiotów