Najważniejsze cechy rozwiązania IBM Spectrum Control

Monitorowanie pamięci masowych

Użytkownik ma dostęp do widoków prezentujących informacje na temat środowiska pamięci masowych według aplikacji, działów, serwerów czy ośrodków. Pojedynczy punkt kontroli pozwala monitorować wszystkie typy pamięci masowych, takie jak flash, SAN, zdefiniowane programowo, plikowe, obiektowe i serwerowe. Rozwiązanie umożliwia nadzorowanie systemów pamięci masowych, portów, przełączników, struktur SAN i innych urządzeń. Ponadto można w nim tworzyć niestandardowe raporty, które są następnie dostarczane automatycznie i zgodnie z harmonogramem.

Automatyzacja pamięci masowych

Automatyzuje i upraszcza wdrażanie pamięci masowych dzięki obsłudze wielu interfejsów administracyjnych i API. Wykorzystuje mechanizmy przetwarzania zdarzeń i umożliwia automatyzację odpowiedzi na najczęstsze typy alertów w celu szybszej analizy podstawowych przyczyn problemów.

Zaawansowane analizy

Optymalizuje poziomy pamięci masowych, pozwalając wyeliminować działania metodą prób i błędów i przechowywać dane na właściwym poziomie pamięci. Ponadto umożliwia równoważenie obciążenia w obrębie poziomów pamięci i ułatwia planowanie mocy obliczeniowej pod kątem przyszłego, prognozowanego zapotrzebowania.

Elastyczne wdrażanie

Rozwiązanie oferowane jest jako oprogramowanie instalowane lokalnie lub usługa w chmurze. Wdrożenie w chmurze umożliwia monitorowanie i analizy w bezpiecznym środowisku chmury IBM dostępnym w ramach uproszczonego planu subskrypcyjnego. Rozwiązania lokalne są oferowane w edycji standardowej i zaawansowanej, z opcjami licencjonowania według mocy obliczeniowej lub liczby obudów. Edycja zaawansowana obejmuje funkcje podstawowe, a ponadto analizy poziomów pamięci masowych, samoobsługowe udostępnianie oraz zarządzanie rozliczeniami i obrazami stanu.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania sprzętowe i programowe rozwiązania Spectrum Control znajdują się w tabeli dostępnej w poniższym portalu wsparcia IBM.

  Wymagania sprzętowe

  Wymagania sprzętowe i programowe rozwiązania Spectrum Control znajdują się w tabeli dostępnej w poniższym portalu wsparcia IBM.

   Dane techniczne

   Spectrum Control obsługuje większość systemów pamięci masowych. Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych środowisk pamięci masowych zawiera poniższa strona wsparcia IBM.

    Zobacz wszystkie dane techniczne