Co IBM Spectrum Control może zmienić w Twojej firmie?

IBM® Spectrum Control™ umożliwia monitorowanie, automatyzowanie i analizowanie środowisk pamięci masowych od wielu dostawców. To kompleksowe rozwiązanie, które pozwala zarządzać systemami pamięci masowych, pamięcią masową zdefiniowaną programowo oraz strukturami i urządzeniami sieci SAN. Dzięki IBM możesz spojrzeć na pamięć masową z różnych perspektyw, na przykład przeglądać informacje na jej temat według działów, aplikacji czy serwerów. Rozwiązanie ułatwia przeprowadzenie wdrożenia, optymalizację poziomów pamięci, zarządzanie wydajnością i replikację danych.

Większa wydajność, niższe koszty

Zwiększa wydajność aplikacji i ogranicza wydatki generowane przez pamięci masowe dzięki zintegrowanym mechanizmom monitorowania, automatyzowania i analizowania pamięci masowych.

Pojedyncza platforma zarządzania

Umożliwia zarządzanie pamięcią plikową, obiektową, flash, blokową i zdefiniowaną programowo za pomocą pojedynczej konsoli.

Opcje wdrożenia i licencjonowania

Wybierz rozwiązanie instalowane lokalnie lub w chmurze w ramach jednego z wielu dostępnych planów licencjonowania.

Alerty i rozwiązywanie problemów

Oferuje funkcje diagnostyczne informujące o zasobach, na które ma wpływ problem z dostępnością lub wydajnością. Generuje alerty, które niezwłocznie powiadamiają o zdarzeniach wymagających podjęcia działań.

Najważniejsze cechy rozwiązania IBM Spectrum Control

  • Monitorowanie pamięci masowych
  • Automatyzacja pamięci masowych
  • Zaawansowane analizy
  • Elastyczne wdrażanie