Najważniejsze cechy

Obsługa wielu podmiotów użytkujących

Zapewnia lepsze wykorzystanie zasobów i większy zwrot z inwestycji, w dynamiczny sposób udostępniając zasoby serwera różnym analitykom danych badającym wiele modeli.

Rozproszone mechanizmy treningu, transformacji i wczytywania danych

Zadania w klastrze serwerów można przetwarzać równolegle, co skraca czas oczekiwania na wyniki.

Rozproszona struktura treningu

Pozwala na równoległe działanie większości aplikacji bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie.

Obsługa większych modeli

Umożliwia wykorzystanie pamięci roboczej procesorów CPU i GPU przez jeden większy model.

Eliminacja zakłóceń z procesu treningu

W trakcie treningu modeli można dynamicznie zwiększać lub zmniejszać ilość przypisanych do nich zasobów.

Mechanizmy strojenia i wizualizacji treningu

Pozwalają na monitorowanie dokładności modelu w trakcie jego trenowania w celu wprowadzenie zmian lub zatrzymania procesu, jeśli model nie osiąga zbieżności lub ma niską dokładność.

Wyszukiwanie i optymalizowanie hiperparametrów

W trakcie treningu modeli wykorzystywana jest logika oparta na sugestiach, która zwiększa dokładność.

Dane techniczne

Pobierz charakterystykę rozwiązania IBM Spectrum Conductor Deep Learning Impact, aby zapoznać się z jego pełnymi danymi technicznymi.

IBM Spectrum Conductor Deep Learning Impact

Przeczytaj charakterystykę rozwiązania

Zobacz także

IBM Spectrum Computing

IBM Spectrum Conductor with Spark

Zintegrowana platforma udostępniająca dane i umożliwiająca ich ochronę i analizy

Dowiedz się więcej

IBM Spectrum LSF Suites

Pełne zarządzanie obciążeniami w trudnych, intensywnych obliczeniowo środowiskach

Dowiedz się więcej

IBM Spectrum Symphony

Skalowalność, duża przepustowość i niskie opóźnienia przy zarządzaniu obciążeniami

Dowiedz się więcej

IBM Spectrum Cluster Foundation

Rozwiązanie wspomagające zarządzanie cyklem życia w środowiskach skalowalnych wszerz

Dowiedz się więcej

IBM High Performance Services

Łatwe wdrażanie aplikacji intensywnych obliczeniowo w chmurze hybrydowej i publicznej

Dowiedz się więcej

IBM Spectrum MPI

Szybsze zrównoleglanie aplikacji intensywnych obliczeniowo

Dowiedz się więcej

Kup teraz i postaw pierwszy krok