Kompleksowa obsługa całego procesu uczenia głębokiego

IBM® Spectrum Conductor Deep Learning Impact to oprogramowanie dodatkowe do produktu IBM Spectrum Conductor. Pozwala ono zbudować środowisko uczenia głębokiego, w którym analitycy wielkich zbiorów danych mogą trenować i stroić modele, a następnie wdrażać je w procesach produkcyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu bez specjalistycznej wiedzy możesz szybko zacząć używać mechanizmów uczenia głębokiego bazujących na Twoich własnych danych i wyeliminować powtarzalne, wykonywane głównie ręcznie zadania. W celu wdrożenia tego rozwiązania wystarczy tylko pobrać oprogramowanie — zapewnia ono analitykom wszystko, czego potrzebują do szybkiego, zajmującego kilka godzin zamiast dni lub tygodni, zbudowania rozproszonego środowiska uczenia głębokiego i swobodnego zarządzania tą rozwijającą się strukturą.

Krótszy czas oczekiwania na wyniki

Rozproszone narzędzia treningowe, takie jak zoptymalizowane oprogramowanie i środowiska przyspieszające trening, korzystają z wielu serwerów i procesorów GPU.

Większa dokładność

Mechanizmy wyszukiwania i optymalizowania hiperparametrów, funkcje wizualizowania treningu oraz wsparcie w zakresie strojenia pozwalają na modelowanie sieci neuronowych z większą dokładnością.

Szybsze przygotowywanie danych

Rozwiązanie pozwala skrócić czas importu, transformacji i przygotowania danych. Przy użyciu środowiska Apache Spark można zarządzać importem danych i ich źródłami.

Większy zwrot z inwestycji dzięki współużytkowaniu zasobów

Udostępnianie zasobów wielu podmiotom użytkującym pozwala zwiększyć zwrot z inwestycji, a analitykom wielkich zbiorów danych umożliwia badanie różnych modeli w tym samym czasie i przy użyciu tych samych zasobów.

Uproszczenie administracji

W skonsolidowanym środowisku mechanizmów uczenia głębokiego, monitorowania i raportowania zarządzanie jest prostsze, a na wyniki czeka się krócej.

Integracja z platformą IBM Spectrum Conductor

Mechanizmy uczenia głębokiego można zintegrować z platformą IBM Spectrum Conductor. Jest to wysoce dostępna architektura przeznaczona do użytku przez wiele podmiotów, która służy do tworzenia współużytkowanego środowiska korporacyjnego Apache Spark.

Najważniejsze cechy

  • Obsługa wielu podmiotów użytkujących
  • Rozproszone mechanizmy treningu, transformacji i wczytywania danych
  • Rozproszona struktura treningu
  • Obsługa większych modeli
  • Eliminacja zakłóceń z procesu treningu
  • Mechanizmy strojenia i wizualizacji treningu
  • Wyszukiwanie i optymalizowanie hiperparametrów
  • Dane techniczne

Kup teraz i postaw pierwszy krok