Co może zmienić w Twojej firmie rozwiązanie IBM Spectrum Conductor

IBM® Spectrum Conductor pozwala na sprawne i skuteczne wdrożenie Apache Spark. Obsługuje wiele różnych wersji i instancji tej architektury oraz innych środowisk aplikacji od początku tworzonych w chmurze. Umożliwia zwiększenie wydajności i skali systemu, maksymalne wykorzystanie zasobów i wyeliminowanie separacji między zasobami, które w innych warunkach musiałyby być powiązane z odrębnymi implementacjami aplikacji. Dzięki połączeniu IBM Spectrum Scale™ i IBM Spectrum Conductor można uzyskać niezwykle skalowalną, zoptymalizowaną pod kątem danych i aplikacji strukturę, do której zalet należą szybkie wdrożenie, prostota zarządzania, zapewnianie wysokiej dostępności i ochrony danych oraz skuteczne ich analizowanie.
IBM Spectrum Conductor

Ograniczenie kosztów administracyjnych

Precyzyjne i dynamiczne przydzielanie zasobów umożliwia ograniczenie ich kosztów i zoptymalizowanie ich wykorzystania.

Dostęp do cennych danych

Zarządzanie zasobami oparte na strategiach i uwzględniające obciążenia pozwala zachować szeroki wgląd w złożoną infrastrukturę IT i zdobywać cenne informacje.

Większa dostępność

Inteligentne zarządzanie cyklem życia aplikacji i danych pozwala zmaksymalizować dostępność i bezpieczeństwo usług współużytkowanych.

Krótszy czas oczekiwania na wyniki

Efektywne planowanie zagospodarowania zasobów i korzystanie z infrastruktury współużytkowanej pozwalają osiągać wyniki szybciej.

Zwiększenie wykorzystania zasobów

Rozwiązanie pozwala na maksymalne wykorzystanie zasobów i wyeliminowanie separacji między zasobami, które w innych warunkach musiałyby być powiązane z odrębnymi instancjami i różnymi wersjami aplikacji Spark i innych programów.

Kompleksowe i proste w implementacji rozwiązanie

Udostępniana wraz z produktem dystrybucja rozwiązania Spark umożliwia proste wdrażanie tej architektury w środowiskach produkcyjnych i wykorzystywanie jej w projektach eksploracyjnych.

Najważniejsze cechy

  • Zautomatyzowane i dynamiczne sięganie po zasoby chmurowe
  • Zarządzanie i monitorowanie przy użyciu jednej konsoli
  • Zintegrowana platforma aplikacyjna przeznaczona dla wielu podmiotów użytkujących
  • Zarządzanie cyklem życia zasobów Spark
  • Skalowanie wielowymiarowe
  • Integracja ze środowiskiem Spark

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Kup teraz i postaw pierwszy krok