Wyróżnione funkcje

Skalowalne uczenie maszynowe

W ramach usługi IBM Analytics for Apache Spark nie trzeba ręcznie administrować mechanizmem Spark — dzięki czemu w tym samym czasie można wykonać więcej iteracji projektów i skupić się na opracowywaniu modeli oraz testowaniu hipotez.

Elastyczność rozwiązania Open Source

Za rozwiązaniem IBM Analytics for Apache Spark stoi daleko idące zaangażowanie IBM w rozwój mechanizmu Apache Spark w ramach społeczności Open Source. Usługa jest zarządzana przez ekspertów całodobowo, w trybie 24/7.

Postaw pierwszy krok

Niniejsze wideo prezentuje IBM Analytics for Apache Spark on Bluemix. Pokazuje, jak utworzyć bezpłatne konto, dodać usługę Spark i utworzyć notatnik, korzystając z próbki oprogramowania.

Tworzenie zapytań SQL

Dowiedz się, jak wykorzystać model programowania SQL w Spark udostępniany przez IBM Analytics for Apache Spark na platformie IBM Bluemix.

Uczenie maszynowe

Dowiedz się, jak wykorzystać model programowania uczenia maszynowego Spark udostępniany przez IBM Analytics for Apache Spark na platformie IBM Bluemix.

Jak analizować dane

Niniejsze wideo prezentuje napisany w języku Python notes wykorzystany w rozwiązaniu IBM Analytics for Apache Spark. Posłużyło ono do przeanalizowania danych dotyczących kolizji i wypadków drogowych w Nowym Jorku.

Zobacz, jak to działa