Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Pakiet IBM Spectrum Storage Suite umożliwia korzystanie bez ograniczeń ze wszystkich produktów z rodziny oprogramowania IBM Spectrum Storage, przy czym opłaty licencyjne naliczane są według płaskiej stawki za terabajt. W rezultacie koszty tego rozwiązania są całkowicie przewidywalne i skorelowane ze wzrostem ilości obsługiwanych danych. Ponieważ pakiet został tak pomyślany, by zaspokajał zmieniające się potrzeby w dziedzinie pamięci masowych, stanowi znakomite rozwiązanie dla organizacji, które dopiero zaczynają wdrażać pamięć masową zdefiniowaną programowo, a także dla tych, które posiadają już stabilne infrastruktury, ale muszą zwiększyć ich potencjał.

Uproszczenie planowania finansowego

Cena za korzystanie z całego pakietu jest zależna tylko od pojemności pamięci masowej objętej zarządzaniem, a nie od jej typu lub sposobu wykorzystania.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa

Zmiana typu pamięci masowej lub typu danych również nie powoduje żadnych problemów związanych z licencjami.

Szybkie testowanie

Ponieważ licencja na pakiet uprawnia do korzystania z całej rodziny Spectrum Storage, nie trzeba czekać na dostarczenie wymaganego oprogramowania. Dozwolone jest nieprodukcyjne korzystanie z oprogramowania w środowiskach testowych.

Mniejsze ryzyko błędów

Wszystkie programy w pakiecie IBM Spectrum Storage Suite mają jednolity interfejs użytkownika, co ogranicza zakres niezbędnego szkolenia i pomaga uniknąć błędów wynikających z różnic w interfejsach.

Uproszczone wsparcie

Wszystkie elementy pakietu współdziałają ze sobą. A całe to rozwiązanie objęte jest znakomitym wsparciem IBM na całym świecie.

Najważniejsze cechy

  • Wszechstronna pamięć masowa zdefiniowana programowo
  • Dostęp do wszystkich programów
  • Bezpłatne testowanie
  • Jednolity interfejs użytkownika

Ilustracje produktów

Dostęp do wszystkich programów
Dostęp do wszystkich programów
Bezpłatne testowanie
Bezpłatne testowanie
Jednolity interfejs użytkownika
Jednolity interfejs użytkownika