Chcesz uzyskać więcej informacji o produkcie?

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o tym produkcie, jego zastosowaniach oraz potencjalnych korzyściach, jakie może przynieść Twojej firmie.

Wideo

Obejrzyj krótkie filmy, aby bliżej poznać ten produkt.

Wideo: Inteligentne budynki w ośrodku IBM w Rochester, Minnesota

IBM Smarter Buildings oferuje nowe korzyści ekonomiczne, eksploatacyjne i środowiskowe w w Rochester o powierzchni niemal 300 tys. metrów kwadratowych.

Obejrzyj wideo

Prostsze zarządzanie infrastrukturą w Airbus dzięki lepszej widoczności zapewnionej przez IBM

IBM Smarter Buildings oferuje korzyści ekonomiczne, eksploatacyjne i środowiskowe w ośrodku IBM w Rochester o powierzchni niemal 300 tys. metrów kwadratowych.

Obejrzyj wideo

Inne zasoby

Dowiedz się więcej o korzyściach, jakie ten produkt może przynieść Twojej firmie.

Zmiany społeczne w populacji pracowników a zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa

Dowiedz się więcej o m.in. poprawie wydajności pracy rozproszonego personelu czy zwiększeniu wskaźnika wykorzystania infrastruktury fizycznej.

Przeczytaj opracowanie

Wybierz właściwe rozwiązanie do zintegrowanego zarządzania środowiskiem pracy

Dowiedz się, jak systemy zintegrowanego zarządzania środowiskiem pracy zmieniają podejście użytkowników do skutecznego zarządzania zasobami.

Przeczytaj broszurę