Najważniejsze cechy

Technologia IBM FlashCore

IBM FlashCore® zapewnia stabilną wysoką wydajność, poziom opóźnień obniżony do mikrosekund, niezawodność klasy korporacyjnej oraz zyski operacyjne i ekonomiczne. Ta innowacyjna technologia łączy potężną architekturę równoległą z funkcjonalnością czołowego środowiska pamięci masowych zdefiniowanego programowo.

Gwarancja wysokiej dostępności macierzy all-flash

Dzięki gwarancji wysokiej wydajności użytkownicy nie muszą się obawiać przestojów systemu IBM Storage. W okresie trwania gwarancji IBM zapewnia użytkownikom, którzy wdrożą za pośrednictwem usług IBM HyperSwap® i IBM System Lab Services konfiguracje o wysokiej dostępności, całkowity brak przestojów w zabezpieczaniu dostępu do danych.

Efektywność i redukcja danych zoptymalizowana dla pamięci flash

IBM FlashSystem A9000 korzysta z technik usuwania powtarzalnych wzorców, globalnej deduplikacji podczas zapisu, kompresji podczas zapisu, oszczędnego udostępniania dysków i ekonomicznych obrazów stanu, aby w maksymalnym stopniu zredukować objętość danych. Technologia IBM Variable Stripe RAID™ pomaga w utrzymaniu stabilnej wydajności i zapewnieniu wysokiej niezawodności, przy czym nie odbywa się to kosztem pojemności użytecznej. Przynosi korzyści ekonomiczne, w tym obniżenie kosztów nabycia, a także bardziej selektywną ochronę danych, która również nie powoduje wzrostu kosztów.

Synchroniczny i asynchroniczny zapis lustrzany

Rozwiązania IBM Spectrum Accelerate™ umożliwiają synchroniczny i asynchroniczny zapis lustrzany między różnymi generacjami systemów, w tym FlashSystem A9000, FlashSystem A9000R oraz XIV®. W ten sposób można ograniczyć koszty ochrony danych i wykorzystać wcześniejsze inwestycje w produkty IBM Spectrum Accelerate.

Proste, a przy tym w pełni funkcjonalne wdrożenia chmury

IBM FlashSystem A9000 idealnie nadaje się do wdrożeń chmury z mechanizmami QoS i współużytkowaniem przez wiele podmiotów. Pomaga uniknąć typowych problemów związanych z zarządzaniem chmurą, takich jak interferencje między podmiotami użytkującymi i wysoce zmienne obciążenia. Upraszcza również wprowadzanie do chmury nowych klientów i aplikacji.

Szyfrowanie danych w spoczynku

Dane przechowywane w systemie mogą być chronione przy użyciu szyfrowania AES ze standardowymi kluczami 256-bitowymi bez wpływu na wydajność. IBM FlashSystem A9000 umożliwia zaszyfrowanie wszystkich danych w działającym systemie w czasie rzędu minut. Zarządzanie kluczami może być realizowane lokalnie lub zewnętrznie, za pomocą narzędzia IBM Security Key Lifecycle Manager.

IBM HyperSwap

IBM FlashSystem A9000 umożliwia łatwe definiowanie i monitorowanie woluminów o wysokiej dostępności i zarządzanie nimi. Utrzymuje dostęp do danych nawet w wypadku częściowej lub całkowitej awarii systemu, katastrofalnej sytuacji w ośrodku i różnych problemów z łącznością — w ramach jednego centrum przetwarzania danych i między ośrodkami połączonymi siecią metropolitalną. Wdrożenie może obejmować także narzędzie VMware Site Recovery Manager 6.1+ umożliwiające całkowite wyeliminowanie przestojów nawet w sytuacjach katastrofalnych i uniknięcie planowanych przestojów konserwacyjnych klastrów rozciągniętych ESXi.

Duża skalowalność

IBM FlashSystem A9000 pozostawia przestrzeń do rozwoju i umożliwia zarządzanie pamięciami masowymi z jednego interfejsu przy wykorzystaniu technologii IBM Hyper-Scale. FlashSystem A9000 ma postać modułu 8U, który zawiera trzy węzły obliczeniowe i jedną obudowę pamięci masowej flash o maksymalnej pojemności efektywnej nawet 300 TB. W miarę pojawiania się nowych wymagań można szybko i łatwo dodawać kolejne moduły FlashSystem A9000.

Pamięć masowa — przejrzystość, informacje i kontrola

IBM Storage Insights to bezpłatne, oparte na chmurze rozwiązanie oferujące kokpit, na którym użytkownik może zobaczyć całościowe ujęcie wszystkich jego blokowych pamięci masowych IBM. Dzięki temu może podejmować lepsze decyzje oparte na informacjach o tendencjach związanych z wydajnością oraz wykorzystaniem pojemności. Posiadając dane o stanie pamięci masowej, użytkownik może skupić się na obszarach wymagających uwagi. A gdy potrzebne jest wsparcie IBM, Storage Insights upraszcza przesyłanie dzienników, przyspiesza rozwiązywanie problemów dzięki konfigurowaniu danych w trybie online i udostępnia wszystkie otwarte zgłoszenia w jednym miejscu.

IBM Storage Utility

IBM proponuje nowy, niespotykanie elastyczny sposób nabywania pojemności, zapewniający jej natychmiastową dostępność. Oferta ta jest unikalna, ponieważ umożliwia oszacowanie miesięcznych kosztów pojemności i wnoszenie opłat tylko za faktycznie potrzebną pojemność — zarówno kiedy zapotrzebowanie rośnie, jak i kiedy spada. W ten sposób wydatki kapitałowe przesuwane są do pozycji wydatków operacyjnych, a łączne koszty są niższe. Nie trzeba kupować ani dzierżawić dużej pojemności „na wszelki wypadek”. Korzystasz z danych, których potrzebuje Twoja firma, a rozwiązanie IBM zajmuje się resztą.

Konfiguracje zoptymalizowane pod kątem pojemności i wydajności

System IBM FlashSystem A9000 jest dostępny w różnych konfiguracjach dostosowanych do specyficznych potrzeb w zakresie optymalizacji pojemności lub wydajności.

Wysoka dostępność i usuwanie skutków katastrof w modelu wieloośrodkowym

Możesz chronić dane dzięki nowej funkcji wieloośrodkowej, która zapewnia wysoką dostępność i umożliwia usuwanie skutków katastrof. Funkcja HyperSwap działa między dwoma głównymi ośrodkami i umożliwia odtworzenie kopii zapasowej dzięki jednoczesnej asynchronicznej replikacji danych z głównych ośrodków do trzeciego ośrodka, co zapewnia dostęp do danych w modelu aktywny-aktywny i niezauważalne przełączanie awaryjne.

Więcej informacji o IBM FlashSystem A9000

Przeczytaj charakterystykę rozwiązania

Przykład z praktyki klienta

Wdrożenie FlashSystem A9000 pozwala zwiększyć wydajność aplikacji w chmurze.

Follett

Zobacz także

IBM FlashSystem A9000R

Uprość infrastrukturę, sięgając po pamięć masową all-flash o skali architektury grid

Dowiedz się więcej

IBM FlashSystem V9000

Przyspiesz aplikacje i infrastrukturę dzięki wirtualizacji pamięci masowej.

Dowiedz się więcej

IBM FlashSystem 900

Akcelerator aplikacji: sto procent technologii flash, minimalne opóźnienia

Dowiedz się więcej

IBM Storwize V5030F

Wydajne rozwiązanie all-flash do obsługi średnich obciążeń, w przystępnej cenie

Dowiedz się więcej

IBM Storwize V7000F

Konsolidacja obciążeń z wykorzystaniem zwirtualizowanej pamięci masowej all-flash

Dowiedz się więcej

IBM DS8880F all-flash storage

System danych IBM DS8880F all-flash

Dowiedz się więcej

IBM Elastic Storage Server

Nowoczesny system pamięci masowej zdefiniowanej programowo

Dowiedz się więcej

Kup teraz i postaw pierwszy krok

Dowiedz się więcej