Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe produktu IBM Tealeaf CX można znaleźć tutaj:

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe produktu IBM Tealeaf CX można znaleźć tutaj: