Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Tealeaf® CX to oprogramowanie działające lokalnie i w chmurze, które korzysta z rozwiązań do zarządzania doświadczeniem klienta, aby rejestrować interakcje użytkowników z serwisami WWW i aplikacjami mobilnymi. Zapewnia doskonałą widoczność interakcji z klientami w sieci oraz zachowań klientów w przeglądarkach WWW i kanałach mobilnych. Szybko ujawniając niedoskonałości w interakcjach, odpowiednie zespoły organizacji mogą eliminować ich podstawowe przyczyny. Oprogramowanie IBM Tealeaf CX może być używane w całej organizacji, wspomagając realizację różnych funkcji, takich jak e-biznes, marketing, rozwój oprogramowania i produktów, obsługa klientów i zapewnienie zgodności z wymogami formalno-prawnymi.

Wyższy współczynnik konwersji od zakupu

Zaprogramuj dokładnie to, co widzieli Twoi klienci w widżetach i urządzeniach mobilnych oraz jakie działania są wyświetlane na tej samej stronie. Te informacje są dostępne w trybie rzeczywistym, dokładne do kliknięć, przewijania.

Wykrywanie trudności napotykanych przez klientów

Rozpoznawanie sytuacji, w których klienci napotykają problemy na stronie lub w aplikacji, pomaga w analizowaniu przyczyn niepowodzeń, a alerty generowane w czasie bliskim rzeczywistemu umożliwiają natychmiastowe rozwiązywanie problemów.

Maksimum ułatwień dla użytkowników

Program umożliwia analizowanie interakcji klientów z każdą stroną serwisu i aplikacji, udostępniając mapy natężeń, mapy uwagi, analizy odsyłaczy, analizy porównawcze, analizy formularzy i analizy ułatwień dostępu.

Szybsze rozwiązywanie problemów

Możliwa jest ilościowa ocena wpływu każdej trudności napotykanej przez klienta na przychody z serwisu/aplikacji. Taka ocena może być podstawą do priorytetowego skierowania zasobów do prac nad rozwiązaniem najistotniejszych problemów.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM