Wyróżniaj się na tle konkurencji dzięki doświadczeniom, które oferujesz klientom

Nie można obsługiwać klientów lepiej niż konkurencja bez ich wcześniejszego zrozumienia.

Cieszące się największym na świecie zaufaniem mechanizmy analiz zachowań pozwalają firmom na tworzenie atrakcyjnych środowisk cyfrowych, do których klienci chcą wracać.

IBM Tealeaf

Wyższy współczynnik konwersji od zakupu

Zaprogramuj dokładnie to, co widzieli Twoi klienci w widżetach i urządzeniach mobilnych oraz jakie działania są wyświetlane na tej samej stronie. Te informacje są dostępne w trybie rzeczywistym, dokładne do kliknięć, przewijania.

Wykrywanie trudności napotykanych przez klientów

Rozpoznawanie sytuacji, w których klienci napotykają problemy na stronie lub w aplikacji, pomaga w analizowaniu przyczyn niepowodzeń, a alerty generowane w czasie bliskim rzeczywistemu umożliwiają natychmiastowe rozwiązywanie problemów.

Maksimum ułatwień dla użytkowników

Program umożliwia analizowanie interakcji klientów z każdą stroną serwisu i aplikacji, udostępniając mapy natężeń, mapy uwagi, analizy odsyłaczy, analizy porównawcze, analizy formularzy i analizy ułatwień dostępu.

Szybsze rozwiązywanie problemów

Możliwa jest ilościowa ocena wpływu każdej trudności napotykanej przez klienta na przychody z serwisu/aplikacji. Taka ocena może być podstawą do priorytetowego skierowania zasobów do prac nad rozwiązaniem najistotniejszych problemów.

Najważniejsze cechy

 • Analizowanie zachowań klientów
 • Mniej rezygnacji z zakupów dzięki wykrywaniu przez AI miejsc trudnych w obsłudze
 • Szybkie reagowanie dzięki wykrywaniu anomalii za pomocą sztucznej inteligencji
 • Wykrywanie i eliminowanie oszustw
 • Optymalizacja projektu i obsługi
 • Skuteczniejsza i bardziej opłacalna obsługa klientów
 • Bezpieczeństwo danych
 • Oszczędność czasu dzięki pomocy Watsona
 • Usprawnienie doświadczeń mobilnych
 • Pakiet Watson Customer Experience Analytics

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

 • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework
 • ISO 27001

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.

Ilustracje produktów

Rejestrowanie i odtwarzanie każdej sesji dzięki funkcji zapisywania całego ruchu
Rejestrowanie i odtwarzanie każdej sesji dzięki funkcji zapisywania całego ruchu
Konsultacje z programem Watson Assistant opartym na sztucznej inteligencji (AI)
Konsultacje z programem Watson Assistant opartym na sztucznej inteligencji (AI)
Udoskonalone interakcje na urządzeniach mobilnych
Udoskonalone interakcje na urządzeniach mobilnych
Uwidacznianie możliwości i problemów dzięki funkcji wykrywania anomalii za pomocą AI
Uwidacznianie możliwości i problemów dzięki funkcji wykrywania anomalii za pomocą AI