zSecure poprawia jakość informacji o bezpieczeństwie i ułatwia zarządzanie nim

IBM® Security zSecure™ Adapters for SIEM formatuje i wysyła w czasie bliskim rzeczywistemu wzbogacone rekordy kontroli podsystemu System Management Facility (SMF) serwera mainframe do rozwiązań SIEM, takich jak IBM QRadar SIEM. Rekordy kontroli SMF są dzięki temu uwzględniane w ogólnokorporacyjnych, zintegrowanych procesach zarządzania informacjami i zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem, zarządzania dziennikami, wykrywania anomalii, analizy incydentów, kontroli konfiguracji oraz zarządzania słabymi punktami zabezpieczeń i ryzykiem. Wdrożenie rozwiązania zSecure Adapters for SIEM zwiększa zasięg ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami i integruje zabezpieczenia systemów mainframe z optymalnym systemem inteligentnych zabezpieczeń.
IBM Security zSecure Adapters for SIEM

Niższe koszty

Pozwala obniżyć koszt gromadzenia danych o zdarzeniach, stosując ponad 40 różnych typów rekordów podsystemu SMF serwera IBM System z®, i z powodzeniem przeprowadza operacje na dużej liczbie zdarzeń.

Bardziej szczegółowe dane

Dodaje szczegółowe, opisowe informacje kontrolne dotyczące użytkownika i zasobu, wykorzystując inteligentny system filtrowania, identyfikację nazw, dane dotyczące uprawnień i inne informacje związane z bezpieczeństwem.

Niższe ryzyko naruszenia zabezpieczeń

Zastępuje ręczne audyty zdarzeń związanych z bezpieczeństwem automatycznym wykrywaniem w czasie bliskim rzeczywistemu zagrożeń, dostarczając wyjątkowo dokładnych i wartościowych informacji.

Najważniejsze cechy

  • Automatyczne generowanie i wysyłanie rozszerzonych rekordów kontroli SMF
  • Dodatkowe typy rekordów SMF wysyłane z systemu IBM z/OS
  • Wysyłanie danych w czasie bliskim rzeczywistemu do QRadar Security Intelligence
  • Rozszerzone informacje kontrolne dotyczące użytkownika i zasobu
  • Wiele kolekcji w jednym dniu
  • Skalowalność odpowiednia dla systemów wielkich zbiorów danych
  • Współpraca z popularnymi platformami IBM