Jak działa IBM Security Key Lifecycle Manager for z/OS

Ściśle współpracuje z szyfrującymi pamięciami masowymi

IBM Security Key Lifecycle Manager for z/OS ściśle współpracuje z szyfrującymi pamięciami masowymi, korzystając z wydajnego szyfrowania sprzętowego oraz podsystemów Resource Access Control Facility (RACF), Integrated Cryptographic Service Facility (ICSF) i IBM Enterprise Key Management Foundation (EKMF). Dla klientów używających obecnie programu Encryption Key Manager (EKM) produkt stanowi prostą aktualizację.

Upraszcza zarządzanie kluczami szyfrowania

Rozwiązanie używa rodzimych funkcji systemu z/OS do ochrony i zapewnienia kontroli, zmniejszając narzut administracyjny. Integruje szyfrowanie sprzętowe i programowe, aby uprościć zarządzanie.

Automatyzuje tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych kluczy szyfrowania

Produkt automatyzuje tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych kluczy szyfrowania z myślą o zapewnieniu dostępności i integralności danych.

Udostępnia centralny punkt zarządzania kluczami szyfrowania

Rozwiązanie wykorzystuje wysoką dostępność, skalę i wydajność platformy IBM System z, pełniąc rolę centrum zarządzania kluczami szyfrowania.

Sprawia, że udostępnianie kluczy odbywa się bezpieczniej

Klucze są udostępniane tylko znanym i zweryfikowanym urządzeniom, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe produktu IBM Security Key Lifecycle Manager for z/OS są dostępne na stronie:

  Wymagania sprzętowe

  Wymagania sprzętowe produktu IBM Security Key Lifecycle Manager for z/OS są dostępne na stronie:

   Dane techniczne

   Lista pamięci masowych i innych urządzeń obsługiwanych przez IBM Security Key Lifecycle Manager for z/OS jest dostępna na stronie:

    Zobacz wszystkie dane techniczne