Bezpieczny dostęp partnerów do wewnętrznych serwerów Twojego przedsiębiorstwa

IBM Secure Proxy zabezpiecza zaufaną sieć, uniemożliwiając bezpośrednią komunikację między systemami partnerów zewnętrznych a serwerami wewnętrznymi. Może chronić sieć i wymiany danych na brzegu sieci, aby umożliwić wiarygodną realizację transakcji B2B i zarządzane przesyłanie plików (MFT). Jako proxy bazujące na idei strefy zdemilitaryzowanej (DMZ), Secure Proxy korzysta z uwierzytelniania wieloczynnikowego i przerw w sesjach SSL, zamyka podatne kanały komunikacji przychodzącej w firewallu, stosuje inspekcję protokołów oraz inne mechanizmy kontrolne dla zapewnienia bezpieczeństwa strefy zaufanej.
IBM Sterling Secure Proxy

Ochrona danych

Zgodnie ze sprawdzonymi procedurami używa firewallu do obwodowej ochrony strefy zaufanej i znajdujących się w niej danych.

Kompleksowe usługi uwierzytelniania

Umożliwia wieloczynnikowe uwierzytelnianie dostępu do serwerów zaplecza.

Zaawansowane funkcje proxy

Realizuje funkcje proxy podnoszące poziom bezpieczeństwa wymian plików przekraczających brzeg sieci.

Dynamiczny routing

Realizuje zaawansowany routing, który ogranicza złożoność niezbędnych zmian infrastruktury, przynosi oszczędność czasu oraz ograniczenie ryzyka podczas migracji.

Kup teraz i postaw pierwszy krok