Wyróżnione funkcje

Node.js 6.x

Kompletne środowisko JavaScript, interfejsy API po stronie serwera oraz biblioteki ułatwiające efektywne tworzenie wydajnych i wysoce skalowalnych aplikacji sieciowych.

Menedżer pakietów JavaScript npm

Produkt umożliwia wykorzystanie popularnego menedżera pakietów JavaScript npm do budowania i zestawiania aplikacji Node.js. Warto sięgnąć do zasobów społeczności Node.js, które obejmują setki tysięcy dostępnych modułów Node.js, takich jak express, socket.io i request.

Mechanizm JavaScript w wersji 8

Zaawansowany mechanizm JavaScript należący do kategorii Open Source, który kompiluje kod źródłowy JavaScript do najnowszych instrukcji z/Architecture®, by zapewnić optymalną wydajność.

Obsługa ECMAScript

Obsługiwanych jest 99% funkcji ECMAScript 2015 i ECMAScript 2016, w tym let, funkcje strzałkowe, Map i Set.

Asynchroniczne we/wy

Podsystem asyncio systemu z/OS® w połączeniu z wysoką przepustowością we/wy platformy IBM z pozwala na uzyskanie niezrównanej skalowalności aplikacji Node.js.

Metryki aplikacji (appmetrics)

Fundamentalna infrastruktura do zbierania danych o zasobach i wydajności aplikacji opartych na technologii Node.js — kompatybilna z narzędziami IBM Monitoring and Diagnostic Tools for Java - Health Center do monitorowania aplikacji Node.js.

Kompilator C/C++

Kompilator optymalizujący, który obsługuje architekturę 64-bitową i elementy języka C++11, umożliwia korzystanie z modułów rodzimych Node.js skompilowanych z języka C/C++ na platformie z/OS.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

  • z/OS V2R3 (5650-ZOS)
  • z/OS V2R2 (5650-ZOS)

Wymagania sprzętowe

  • z14™
  • z13®/z13s™
  • zEnterprise® EC12/BC12
  • zEnterprise 196/114