Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® SDK for Node.js - z/OS® oferuje modułową, wysoce skalowalną strategię projektowania i tworzenia aplikacji, która sprzyja stosowaniu metodologii zwinnej. Umożliwiając korzystanie z JavaScript, technologia Node.js otwiera klientom korporacyjnym drogę do szerokiego grona specjalistów i programistów posługujących się tym popularnym językiem. Dzięki Node.js aplikacje powstają zwykle w krótszym czasie i zawierają mniej linijek kodu, a przedsiębiorstwa zyskują możliwość efektywnego uzupełnienia stosów aplikacji dla środowiska IBM z® w odpowiedzi na potrzeby swoich klientów związane z cyfrową transformacją.
IBM SDK for Node.js - z/OS

Krótsza droga do gotowej aplikacji

Twórcy aplikacji mogą włączać do nich dowolne z ponad 450 000 modułów Open Source, by szybciej osiągnąć zamierzone rezultaty.

Większa wydajność

IBM SDK for Node.js - zOS potrafi wykorzystać fakt, że dane i obecnie używane aplikacje biznesowe znajdują się w tym samym systemie, pozwalając dzięki temu uzyskać większą przepustowość i krótsze czasy odpowiedzi.

Mniejsza pracochłonność

Tę samą technologię i ten sam zestaw kompetencji można wykorzystać do stworzenia wszystkich komponentów aplikacji — w tym samym języku.

Wsparcie IBM najwyższej klasy światowej

Zapleczem dla produktu jest znakomity serwis i wsparcie IBM.

Najważniejsze cechy

  • Node.js 6.x
  • Menedżer pakietów JavaScript npm
  • Mechanizm JavaScript w wersji 8
  • Obsługa ECMAScript
  • Asynchroniczne we/wy
  • Metryki aplikacji (appmetrics)
  • Kompilator C/C++