Wyróżnione funkcje

Niższy całkowity koszt użytkowania dzięki konsolidacji sieci SAN

Ze względu na gwałtowny przyrost danych i nacisk na to, by za jak najmniej osiągać jak najwięcej, organizacje muszą wdrażać sieci SAN na dużą skalę, wykorzystując do tego najbardziej wydajne i ekonomiczne metody. Przełącznik MDS 9718 spełnia zarówno wymogi dotyczące skalowalności, jak i te związane z wysokością całkowitego kosztu użytkowania. Oferuje wyjątkową gęstość upakowania portów — w jednej kasecie mieści się do 768 portów Fibre Channel 16 Gb/s, co pozwala na swobodne rozwijanie posiadanej instalacji w przyszłości.

Obsługa sieci korporacyjnych

MDS 9718 zaprojektowano pod kątem wysokiej dostępności. Oprócz niej przełącznik MDS 9718 zapewnia też zgodność z podstawowymi wymogami dotyczącymi aktualizowania oprogramowania bez przerywania pracy i nadmiarowości newralgicznych podzespołów sprzętowych. Moduły nadzorujące przełącznika MDS 9718 automatycznie restartują nieudane procesy, co czyni to rozwiązanie niezwykle niezawodnym.

Transformacja przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu chmury

Chmury korporacyjne zapewniają organizacjom elastyczny dostęp do mechanizmów przetwarzania i funkcji sieciowych, umożliwiając zespołom IT szybkie i ekonomiczne skalowanie zasobów w górę lub dół. Przełącznik MDS 9718 jest zgodny z wymogami chmur korporacyjnych — zapewnia wyjątkową skalowalność, elastyczny model naliczania opłat za rzeczywiste wykorzystanie, stale wysoką wydajność i solidne zabezpieczenia dla aplikacji chmurowych, które są przeznaczone dla wielu podmiotów użytkujących — dzięki czemu pozwala zachować zgodność z najostrzejszymi wymogami umów SLA, a ponadto spełnia inne oczekiwania związane z wdrażaniem rozwiązań chmurowych.

Łatwe zarządzanie zasobami IT

Aby sprostać wymaganiom każdego użytkownika, przełącznik MDS 9718 umożliwia zarządzanie za pośrednictwem rozwiązania Cisco NX-API, interfejsu wiersza komend (CLI) produktów Cisco MDS 9000, systemu Cisco DCNM i narzędzi do zarządzania pamięcią masową oferowanych przez inne firmy. NX-API to środowisko oparte na wykorzystaniu interfejsu API REST, które opracowano dla systemu operacyjnego Cisco NX-OS. Ułatwia wykorzystanie skryptów, przekształcając wyniki generowane przez interfejsy CLI na bardziej czytelny format XML (Extensible Markup Language) lub JSON (JavaScript Object Notation).

Dostęp do kompleksowych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo

Przełącznik MDS 9718 chroni wrażliwe dane, które trafiają do sieci korporacyjnych, wykorzystując swoje wszechstronne zabezpieczenia. Należą do nich inteligentne mechanizmy inspekcji pakietów na poziomie portów, w tym listy kontroli dostępu (ACL) do sprzętowego egzekwowania stref, wirtualne sieci VSAN i zaawansowane funkcje zabezpieczające porty.

Zaawansowane mechanizmy diagnostyczne i narzędzia do rozwiązywania problemów

Do zarządzania dużą siecią pamięci masowej potrzeba proaktywnych mechanizmów diagnostyki, a także narzędzi do weryfikacji opóźnień w przesyłaniu danych i jakości komunikacji oraz do gromadzenia i analizowania informacji o ruchu. Kompleksowe statystyki na temat portów i przepływów umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych analiz wydajności i rozliczanie umów SLA. Wbudowana funkcja automatycznego zgłaszania problemów (Call Home) umożliwia ich szybsze rozwiązywanie i redukcję kosztów serwisowania. Razem z przełącznikiem MDS 9718 IBM zapewnia bogaty zestaw narzędzi do rozwiązywania problemów, analizowania i debugowania sieci pamięci masowych.

Konwergencja dzięki technologii multihop FCoE

Technologia FCoE umożliwia zastosowanie ewolucyjnego podejścia do konwergencji sieci i infrastruktury we/ wy. Pozwala zachować wszystkie struktury Fibre Channel, utrzymywać atrybuty Fibre Channel związane z zarządzaniem opóźnieniami, bezpieczeństwem i ruchem, a także chronić inwestycje w narzędzia Fibre Channel, szkolenia i sieci SAN. W zunifikowanej strukturze sieci przełącznik MDS 9718 działa transparentnie obok rozwiązań obsługujących połączenia Fibre Channel i FCoE między dowolnymi urządzeniami.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Aby poznać wymagania programowe tego produktu, kliknij poniższy zasób.

  Wymagania sprzętowe

  Aby poznać wymagania sprzętowe tego produktu, kliknij poniższy zasób.

   Dane techniczne

   Aby zapoznać się ze specyfikacjami technicznymi tego produktu, kliknij poniższy zasób.

    Zobacz wszystkie dane techniczne