Wyróżnione funkcje

Niższy całkowity koszt użytkowania dzięki konsolidacji sieci SAN

Ze względu na gwałtowny przyrost danych i nacisk na to, by za jak najmniej osiągać jak najwięcej, organizacje muszą wdrażać sieci SAN na dużą skalę, wykorzystując do tego najbardziej wydajne i ekonomiczne metody. Przełącznik SAN768C-6 spełnia zarówno wymogi dotyczące skalowalności, jak i te związane z wysokością całkowitego kosztu użytkowania. Oferuje wyjątkową gęstość upakowania portów — w jednej kasecie mieści się do 768 portów Fibre Channel 32 Gb/s, co pozwala na swobodne rozwijanie posiadanej instalacji w przyszłości.

Obsługa sieci korporacyjnych

SAN768C-6 zaprojektowano pod kątem wysokiej dostępności. Oprócz niej przełącznik SAN768C-6 zapewnia też zgodność z podstawowymi wymogami dotyczącymi aktualizowania oprogramowania bez przerywania pracy i nadmiarowości newralgicznych podzespołów sprzętowych. Moduły nadzorujące przełącznika SAN768C-6 automatycznie restartują nieudane procesy, co czyni to rozwiązanie niezwykle niezawodnym.

Transformacja przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu chmury

Chmury korporacyjne zapewniają organizacjom elastyczny dostęp do mechanizmów przetwarzania i funkcji sieciowych, umożliwiając zespołom IT szybkie i ekonomiczne skalowanie zasobów w górę lub dół. Przełącznik SAN768C-6 jest zgodny z wymogami chmur korporacyjnych — zapewnia wyjątkową skalowalność, elastyczny model naliczania opłat za rzeczywiste wykorzystanie, stale wysoką wydajność i solidne zabezpieczenia dla aplikacji chmurowych, które są przeznaczone dla wielu podmiotów użytkujących — dzięki czemu pozwala zachować zgodność z najostrzejszymi wymogami umów SLA, a ponadto spełnia inne oczekiwania związane z wdrażaniem rozwiązań chmurowych.

Łatwe zarządzanie zasobami IT

Aby sprostać wymaganiom każdego użytkownika, przełącznik SAN768C-6 umożliwia zarządzanie za pośrednictwem rozwiązania NX-API, interfejsu wiersza komend (CLI) produktów Storage Networking typu c, systemu DCNM i narzędzi do zarządzania pamięcią masową oferowanych przez inne firmy. NX-API to środowisko oparte na wykorzystaniu interfejsu API REST, które opracowano dla systemu operacyjnego NX-OS. Ułatwia wykorzystanie skryptów, przekształcając wyniki generowane przez interfejsy CLI na bardziej czytelny format XML (Extensible Markup Language) lub JSON (JavaScript Object Notation).

Dostęp do kompleksowych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo

Przełącznik SAN768C-6 chroni wrażliwe dane trafiające do sieci korporacyjnych, wykorzystując swoje wszechstronne zabezpieczenia. Należą do nich inteligentne mechanizmy inspekcji pakietów na poziomie portów, w tym listy kontroli dostępu (ACL) do sprzętowego egzekwowania stref, wirtualne sieci VSAN i zaawansowane funkcje zabezpieczające porty.

Zaawansowane mechanizmy diagnostyczne i narzędzia do rozwiązywania problemów

Do zarządzania dużą siecią pamięci masowej potrzeba proaktywnych mechanizmów diagnostyki, a także narzędzi do weryfikacji opóźnień w przesyłaniu danych i jakości komunikacji oraz do gromadzenia i analizowania informacji o ruchu. Kompleksowe statystyki na temat portów i przepływów umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych analiz wydajności i rozliczanie umów SLA. Wbudowana funkcja automatycznego zgłaszania problemów (Call Home) umożliwia ich szybsze rozwiązywanie i redukcję kosztów serwisowania. Razem z przełącznikiem SAN768C-6 IBM zapewnia bogaty zestaw narzędzi do rozwiązywania problemów, analizowania i debugowania sieci pamięci masowych.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Aby poznać wymagania programowe tego produktu, kliknij poniższy zasób.

  Wymagania sprzętowe

  Aby poznać wymagania sprzętowe tego produktu, kliknij poniższy zasób.

   Dane techniczne

   Aby zapoznać się ze specyfikacjami technicznymi tego produktu, kliknij poniższy zasób.

    Zobacz wszystkie dane techniczne