Co przełącznik SAN768C-6 może zmienić w Twojej firmie?

IBM Storage Networking SAN768C-6 wyposażono w 768 portów Fibre Channel z szybkością łącza 32 Gb/s, co oznacza, że oferuje on największą gęstość upakowania wśród przełączników SAN klasy Director. Przełącznik SAN768C-6 zaprojektowano pod kątem wieloprotokołowych obciążeń. Umożliwia on dużym organizacjom korzystanie z rozwiązań konsolidujących sieci SAN i architektury ze zredukowanym rdzeniem sieci, dzięki czemu mogą zmniejszyć liczbę przełączników, którymi zarządzają, i w prostszy sposób przeprowadzać wdrożenia. Ograniczenie liczby portów na przednim panelu wykorzystywanym przez łącza ISL pozwala zachować możliwość rozwijania systemu w przyszłości. SAN768C-6 spełnia obowiązujące w wypadku dzisiejszych, dużych, zwirtualizowanych centrów przetwarzania danych wymogi dotyczące montowania systemów pamięci masowej.
IBM Storage Networking SAN768C-6 Director

Obsługa dużych sieci pamięci masowych

Moduł 24/10-port SAN Extension Module umożliwia wdrażanie dużych, skalowalnych rozwiązań rozszerzających sieć SAN.

Dostęp do różnych opcji sieciowych

Rozwiązanie zapewnia wysoką dostępność oraz pełną nadmiarowość podzespołów, oferując przy tym unikatowe opcje sieciowe.

Wdrożenie sieci SAN

Użytkownik może wdrożyć wirtualne sieci SAN (VSAN), które pozwalają na skonsolidowanie fizycznych wysp sieci SAN, i jednocześnie ustanowić stosowne ograniczenia logiczne.

Możliwość udostępniania zasobów między różnymi sieciami VSAN

Routing między sieciami VSAN (IVR) umożliwia udostępnianie zasobów w ich obrębie.

Najważniejsze cechy

  • Niższy całkowity koszt użytkowania dzięki konsolidacji sieci SAN
  • Obsługa sieci korporacyjnych
  • Transformacja przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu chmury
  • Łatwe zarządzanie zasobami IT
  • Dostęp do kompleksowych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo
  • Zaawansowane mechanizmy diagnostyczne i narzędzia do rozwiązywania problemów