Wyróżnione funkcje

Większa funkcjonalność pamięci masowej

IBM SAN Volume Controller (SVC) wykorzystuje technologię IBM Spectrum Virtualize w celu odseparowania aplikacji od fizycznej infrastruktury pamięci masowej. Dzięki temu aplikacje funkcjonują bez zakłóceń, nawet jeśli w dotychczasowym modelu pamięci masowej zostaną wprowadzone zmiany. Ponadto zwiększa efektywność nowych i istniejących pamięci masowych. Rozwiązanie SVC oferuje wiele funkcji klasy korporacyjnej, które do tej pory wdrażano w ramach odrębnych systemów pamięci masowej. A to przekłada się na większą elastyczność i niższe koszty.

Innowacyjne rozwiązania w chmurze hybrydowej

Organizacje starające się wykorzystać technologię chmury hybrydowej stoją przed nie lada wyzwaniem: jak wdrożyć ją w taki sposób, by nie zastępować aktualnej pamięci masowej przez systemy pamięci masowej zdolne do pracy w chmurze? Oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize, wchodzące w skład rozwiązania SVC i oferowane w chmurze, pozwala sięgnąć po pamięci masowe w chmurze prywatnej lub publicznej ułatwiające usuwanie skutków awarii i katastrof i wybrać spośród przeszło 400 obsługiwanych systemów pamięci masowej. Dzięki temu znacznie skraca czas wdrażania konfiguracji w chmurze hybrydowej i zmniejsza potencjalne koszty.

Kompresja danych w czasie rzeczywistym

W przeciwieństwie do innych rozwiązań do kompresji IBM Real-time Compression™ efektywnie operuje na danych aktywnych, takich jak produkcyjne bazy danych i poczta elektroniczna. Technologia ta znacznie poszerza spektrum zastosowań kompresji, pozwalając objąć nią więcej zasobów danych o różnym charakterze. Oprogramowanie Real-time Compression z akceleracją sprzętową pozwala inaczej spojrzeć na ekonomię przechowywania danych. Zdecydowanie zwiększa pojemność użyteczną nowej lub istniejącej pamięci masowej, a przy tym nie odbija się na wydajności aplikacji

Wyjątkowa efektywność pamięci masowej

Oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize, wchodzące w skład rozwiązania SVC, łączy w sobie wiele różnych technologii IBM, w tym oszczędne udostępnianie dysków (thin provisioning), zautomatyzowane przenoszenie danych między poziomami pamięci masowej, wirtualizację danych, produkt Real-time Compression, obsługę klastrów, replikacje, obsługę wielu protokołów i graficzny interfejs użytkownika (GUI) nowej generacji. Wykorzystuje także technologie innych firm, na przykład optymalizację sieci Bridgeworks WANrockIT. Wszystkie one przekładają się na niespotykanie wysoką wydajność pamięci masowej.

Większa dostępność aplikacji

Przenoszenie danych to jedna z najczęstszych przyczyn planowanych przestojów, mimo że duże przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na przestój aplikacji. Wchodzące w skład rozwiązania SVC oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize i oferowana przez nie funkcja wirtualizacji danych umożliwia przenoszenie zasobów danych z jednego systemu pamięci masowej do innego lub między macierzami, zapewniając przy tym nieprzerwany dostęp do danych. Funkcja ta przydaje się podczas wymiany starej pamięci masowej na nową, do równoważenia obciążeń lub przy przenoszeniu danych w infrastrukturze wielopoziomowej pamięci masowej z napędów dyskowych na nośniki flash.

Analizy kognitywne

W 2017 roku IBM wprowadza ograniczoną ofertę usług wsparcia kognitywnego — IBM Spectrum Control™ Storage Insights — dla platformy zarządzania pamięciami masowymi. Nowe usługi istotnie wzbogacają zbiór gromadzonych informacji diagnostycznych i korzystają z najnowszych technologii sztucznej inteligencji, by zapewnić pogłębiony wgląd w informacje o stanie poprawności, wydajności i pojemności pamięci masowej. Zostały stworzone, aby przyspieszyć rozwiązywanie problemów i zwiększyć dostępność systemów oraz komfort pracy użytkowników.

Wielopoziomowa pamięć masowa

Strategia wdrażania wielopoziomowej pamięci masowej jest ważnym elementem kontroli nad kosztami przechowywania danych. Do tej pory jednak różnice w działaniu różnych typów pamięci masowej (nawet od tego samego dostawcy) i sposobach zarządzania nimi sprawiały, że implementacja wielopoziomowej pamięci masowej stanowiła duże wyzwanie, co ograniczało liczbę potencjalnych wdrożeń. Automatyczne zarządzanie poziomami pamięci masowej za pomocą funkcji Easy Tier® może przyczynić się do poprawy wydajności i obniżenia kosztów, pozwalając na bardziej efektywne wykorzystanie pamięci masowych flash lub wielu warstw napędów dysków.

Elastyczna replikacja

W przypadku wielu systemów pamięci masowej replikacja może odbywać się wyłącznie w obrębie danego rozwiązania bądź też tylko między bliźniaczo podobnymi systemami. Działanie funkcji oferowanych przez różnych dostawców może się od siebie różnić, co komplikuje realizację działań w środowiskach mieszanych i generuje dodatkowe koszty wynikające ze zmieniania typów pamięci masowej. Na szczęście wchodzące w skład rozwiązania SVC oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize pozwala korzystać z pojedynczego zestawu zaawansowanych usług replikacji sieciowej, które wyróżnia taka sama spójność działania niezależnie od używanego rodzaju pamięci masowej.

Wysoka dostępność w wielu ośrodkach

Funkcja IBM HyperSwap® obsługuje pamięć masową i serwery w dwóch centrach przetwarzania danych. W takiej konfiguracji rozwiązanie zapewnia jednoczesny dostęp do danych serwerom w obu ośrodkach, umożliwiając automatyczne przełączanie w razie awarii. Konfiguracja ta — po integracji z oprogramowaniem zapewniającym mobilność danych serwera, takim jak VMware vMotion or PowerVM® Live Partition Mobility — pozwala na niezakłócające pracy aplikacji przenoszenie pamięci i maszyn wirtualnych między ośrodkami, które mogą być od siebie oddalone nawet o 300 km (186 mil).

Skalowalność i wydajność

SVC to zintegrowane, modularne i wysoce skalowalne rozwiązanie. Urządzenie SVC Data Engine jest wyposażone w dwa 8-rdzeniowe procesory Intel E5- 2667v4 z taktowaniem 3,2 GHz oraz pamięć operacyjną o pojemności od 64 do 256 Gb, zwiększaną w blokach po 64 Gb. Przewidziano jeden lub dwa akceleratory kompresji oparte na technologii Intel QuickAssist. Elastyczne opcje interfejsu hosta obejmują cztery wbudowane porty Ethernet 10 Gb/s z maksymalnie szesnastoma portami Fibre Channel 16 Gb/s, do dwunastu portów Fibre Channel 16 Gb/s oraz cztery dodatkowe porty Ethernet 10 Gb/s.

Uproszczone zarządzanie

Oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize oferuje łatwy w obsłudze interfejs graficzny do scentralizowanego zarządzania. Za pomocą pojedynczego interfejsu administratorzy mogą w spójny sposób realizować zadania w zakresie konfiguracji, zarządzania i obsługi serwisowej w wielu systemach pamięci masowej — nawet pochodzących od różnych dostawców — co znacznie ułatwia zarządzanie i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. Wtyczki obsługujące rozwiązania Microsoft System Center Operations Manager i VMware vCenter umożliwiają skonsolidowane zarządzanie tymi środowiskami.

Dopełnienie wirtualizacji serwerów

Funkcje zarządzania pamięciami masowymi oferowane przez IBM Spectrum Virtualize w ramach rozwiązania SVC są dopełnieniem wirtualizacji serwerów realizowanej w oparciu o takie technologie, jak PowerVM, Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Docker i Kubernetes. Wirtualizacja serwera skraca czas tworzenia nowego obrazu serwera, ponieważ zadanie to leży teraz w gestii oprogramowania i nie wymaga wprowadzania zmian w infrastrukturze sprzętowej. Podobnie proces przydzielania zasobów w rozwiązaniu SVC opiera się na oprogramowaniu i oszczędnym udostępnianiu (thin provisioning). Zaprojektowano go tak, by funkcjonował niemal w pełni automatycznie.

Przykład z praktyki klienta

  • University of Pittsburgh zapewnia użytkownikom szybszy dostęp do danych

Zobacz także

IBM Spectrum Storage

IBM Spectrum Storage Suite

Uproszczenie migracji infrastruktury pamięci masowej wspierającej Twoją firmę

Dowiedz się więcej

IBM Storage Insights

Optymalizacja infrastruktury pamięci masowej i rozlokowania danych

Dowiedz się więcej

IBM Storwize V7000F

Konsolidacja obciążeń z wykorzystaniem zwirtualizowanej pamięci masowej all-flash

Dowiedz się więcej

IBM Spectrum Virtualize

Pracuj elastyczniej z oprogramowaniem do wdrożeń w chmurze

Dowiedz się więcej