Wyróżnione funkcje

Większa funkcjonalność pamięci masowej

IBM SAN Volume Controller (SVC) wykorzystuje technologię IBM Spectrum Virtualize w celu odseparowania aplikacji od fizycznej infrastruktury pamięci masowej. Dzięki temu aplikacje funkcjonują bez zakłóceń, nawet jeśli w dotychczasowym modelu pamięci masowej zostaną wprowadzone zmiany. Ponadto zwiększa efektywność nowych i istniejących pamięci masowych. Rozwiązanie SVC oferuje wiele funkcji klasy korporacyjnej, które do tej pory wdrażano w ramach odrębnych systemów pamięci masowej. A to przekłada się na większą elastyczność i niższe koszty.

Innowacyjne rozwiązania w chmurze hybrydowej

Organizacje starające się wykorzystać technologię chmury hybrydowej stoją przed nie lada wyzwaniem: jak wdrożyć ją w taki sposób, by nie zastępować aktualnej pamięci masowej przez systemy pamięci masowej zdolne do pracy w chmurze? Oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize, wchodzące w skład rozwiązania SVC i oferowane w chmurze, pozwala sięgnąć po pamięci masowe w chmurze prywatnej lub publicznej ułatwiające usuwanie skutków awarii i katastrof i wybrać spośród przeszło 440 obsługiwanych systemów pamięci masowej. Dzięki temu znacznie skraca czas wdrażania konfiguracji w chmurze hybrydowej i zmniejsza potencjalne koszty.

Redukcja danych

Pule redukcji danych zmniejszają wykorzystanie pamięci masowej dzięki obsłudze zaawansowanych technologii, takich jak oszczędne udostępnianie dysków (thin provisioning), deduplikacja, kompresja oraz cofanie przydziału i ponowne użytkowanie niewykorzystanego miejsca. Dzięki kompresji sprzętowej pule redukcji danych mogą być użytkowane także w wypadku danych aktywnych, co znacząco poszerza spektrum zastosowań redukcji danych, pozwalając objąć nią więcej zasobów danych o różnym charakterze. Zdecydowanie zwiększa to pojemność użyteczną nowej lub istniejącej pamięci masowej, a przy tym nie odbija się na wydajności aplikacji

Wyjątkowa efektywność pamięci masowej

Oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize, wchodzące w skład rozwiązania SVC, łączy w sobie wiele różnych technologii IBM, w tym oszczędne udostępnianie dysków (thin provisioning), zautomatyzowane przenoszenie danych między poziomami pamięci masowej, wirtualizację danych, kompresję, obsługę klastrów, replikacje, obsługę wielu protokołów i graficzny interfejs użytkownika (GUI) nowej generacji. Wykorzystuje także technologie innych firm, na przykład optymalizację sieci Bridgeworks WANrockIT. Wszystkie one przekładają się na niespotykanie wysoką wydajność pamięci masowej.

Większa dostępność aplikacji

Przenoszenie danych to jedna z najczęstszych przyczyn planowanych przestojów, mimo że duże przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na przestój aplikacji. Wchodzące w skład rozwiązania SVC oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize i oferowana przez nie funkcja wirtualizacji danych umożliwia przenoszenie zasobów danych z jednego systemu pamięci masowej do innego lub między macierzami, zapewniając przy tym nieprzerwany dostęp do danych. Funkcja ta przydaje się podczas wymiany starej pamięci masowej na nową, do równoważenia obciążeń lub przy przenoszeniu danych w infrastrukturze wielopoziomowej pamięci masowej z napędów dyskowych na nośniki flash.

Wielopoziomowa pamięć masowa

Strategia wdrażania wielopoziomowej pamięci masowej jest ważnym elementem kontroli nad kosztami przechowywania danych. Do tej pory jednak różnice w działaniu różnych typów pamięci masowej (nawet od tego samego dostawcy) i sposobach zarządzania nimi sprawiały, że implementacja wielopoziomowej pamięci masowej stanowiła duże wyzwanie, co ograniczało liczbę potencjalnych wdrożeń. Automatyczne zarządzanie poziomami pamięci masowej za pomocą funkcji Easy Tier® może przyczynić się do poprawy wydajności i obniżenia kosztów, pozwalając na bardziej efektywne wykorzystanie pamięci masowych flash lub wielu warstw napędów dysków.

Elastyczna replikacja

W przypadku wielu systemów pamięci masowej replikacja może odbywać się wyłącznie w obrębie danego rozwiązania bądź też tylko między bliźniaczo podobnymi systemami. Działanie funkcji oferowanych przez różnych dostawców może się od siebie różnić, co komplikuje realizację działań w środowiskach mieszanych i generuje dodatkowe koszty wynikające ze zmieniania typów pamięci masowej. Na szczęście wchodzące w skład rozwiązania SVC oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize pozwala korzystać z pojedynczego zestawu zaawansowanych usług replikacji sieciowej, które wyróżnia taka sama spójność działania niezależnie od używanego rodzaju pamięci masowej.

Wysoka dostępność w wielu ośrodkach

Funkcja IBM HyperSwap® obsługuje pamięć masową i serwery w dwóch centrach przetwarzania danych. W takiej konfiguracji rozwiązanie zapewnia jednoczesny dostęp do danych serwerom w obu ośrodkach, umożliwiając automatyczne przełączanie w razie awarii. Konfiguracja ta — po integracji z oprogramowaniem zapewniającym mobilność danych serwera, takim jak VMware vMotion or PowerVM® Live Partition Mobility — pozwala na niezakłócające pracy aplikacji przenoszenie pamięci i maszyn wirtualnych między ośrodkami, które mogą być od siebie oddalone nawet o 300 km (186 mil).

Pamięć masowa — przejrzystość, informacje i kontrola

Dostępne bezpłatnie i oparte na chmurze rozwiązanie IBM Storage Insights oferuje pojedynczy kokpit, który zapewnia doskonałą widoczność wszystkich blokowych pamięci masowych IBM. Dzięki temu, że znasz trendy dotyczące wydajności i pojemności, możesz podejmować trafne decyzje biznesowe. Informacje o stanie pamięci masowych pozwalają skupić się na obszarach wymagających uwagi. Natomiast w razie potrzeby wsparcia ze strony IBM rozwiązanie Storage Insights upraszcza przesyłanie dzienników, przyspiesza rozwiązywanie problemów dzięki danym konfiguracyjnym dostępnym online oraz umożliwia przeglądanie wszystkich otwartych zgłoszeń w jednym miejscu.

Skalowalność i wydajność

SVC to zintegrowany, modularny i wysoce skalowalny system. Urządzenie SVC Data Engine ma dwa 8-rdzeniowe procesory Intel E5-2667v4 z taktowaniem 3,2 GHz i pamięć operacyjną 64-256 GB w blokach po 64 GB. Przewidziano jeden lub dwa akceleratory kompresji oparte na technologii Intel QuickAssist. Dostępne opcje interfejsu hosta to trzy wbudowane porty Ethernet (iSCSI) 10 Gb/s i maksymalnie 16 portów FC (FC, FC-NVMe) 16 Gb/s, do czterech portów Ethernet (iSCSI, FCoE) 10 Gb/s lub maksymalnie osiem portów Ethernet (iSCSI, iWARP, RoCE) 25 Gb/s.

Uproszczone zarządzanie

Oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize oferuje łatwy w obsłudze interfejs graficzny do scentralizowanego zarządzania. Za pomocą pojedynczego interfejsu administratorzy mogą w spójny sposób realizować zadania w zakresie konfiguracji, zarządzania i obsługi serwisowej w wielu systemach pamięci masowej — nawet pochodzących od różnych dostawców — co znacznie ułatwia zarządzanie i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. Wtyczki obsługujące rozwiązania Microsoft System Center Operations Manager i VMware vCenter umożliwiają skonsolidowane zarządzanie tymi środowiskami.

Dopełnienie wirtualizacji serwerów

Funkcje zarządzania pamięciami masowymi oferowane przez IBM Spectrum Virtualize w ramach rozwiązania SVC są dopełnieniem wirtualizacji serwerów realizowanej w oparciu o takie technologie, jak PowerVM, Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Docker i Kubernetes. Wirtualizacja serwera skraca czas tworzenia nowego obrazu serwera, ponieważ zadanie to leży teraz w gestii oprogramowania i nie wymaga wprowadzania zmian w infrastrukturze sprzętowej. Podobnie proces przydzielania zasobów w rozwiązaniu SVC opiera się na oprogramowaniu i oszczędnym udostępnianiu (thin provisioning). Zaprojektowano go tak, by funkcjonował niemal w pełni automatycznie.

Więcej informacji o rozwiązaniu SAN Volume Controller (SVC)

Przeczytaj charakterystykę rozwiązania

Przykłady wdrożeń

University of Pittsburgh zapewnia użytkownikom szybszy dostęp do danych

Obraz studium przypadku

Rozwiązania IBM zapewniają wysoką dostępność i wydajność aplikacji klinicznych i badawczych centrum medycznego URMC

Przeczytaj opis wdrożenia

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Ten produkt nie ma wymagań programowych.

  Wymagania sprzętowe

  Kliknij poniższy odsyłacz, aby zobaczyć szczegółowe wymagania środowiskowe.

   Dane techniczne

   SVC łączy zasoby sprzętowe i programowe w jedno zintegrowane, modularne i wysoce skalowalne rozwiązanie. Urządzenia SVC Data Engine są zawsze wdrażane w zapewniających wysoką dostępność parach. W jednym systemie klaster może obejmować maksymalnie cztery pary. Specyfikacje mogą ulec zmianie.

   • Urządzenie SVC Data Engine ma dwa 8-rdzeniowe procesory Intel E5-2667v4 z taktowaniem 3,2 GHz i pamięć operacyjną 64-256 Gb
   • Przewidziano jeden lub dwa akceleratory kompresji oparte na technologii Intel QuickAssist.

   Zobacz także

   Rodzina produktów IBM Spectrum Storage

   IBM Spectrum Storage Suite

   Uproszczenie migracji infrastruktury pamięci masowej wspierającej Twoją firmę

   Dowiedz się więcej

   IBM Storage Insights

   Optymalizacja infrastruktury pamięci masowej i rozlokowania danych

   Dowiedz się więcej

   IBM Spectrum Accelerate

   Szybsze osiąganie korzyści w chmurze hybrydowej

   Dowiedz się więcej

   IBM Spectrum Virtualize

   Pracuj elastyczniej z oprogramowaniem do wdrożeń w chmurze

   Dowiedz się więcej

   IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud

   Usuwanie skutków awarii, replikowanie danych i przenoszenie ich do chmury publicznej

   Dowiedz się więcej

   IBM Spectrum Protect

   Replikacja wieloośrodkowa i elastyczne możliwości odtwarzania danych

   Dowiedz się więcej

   IBM Spectrum Protect Plus

   Wdrożenie to kwestia minut. W godzinę zabezpieczysz całe środowisko pracy.

   Dowiedz się więcej

   IBM Spectrum Archive

   Wyższa wydajność, niższy koszt długotrwałej obsługi wielopoziomowych pamięci

   Dowiedz się więcej

   Zobacz, jak to działa

   Kup teraz i postaw pierwszy krok