Co może zmienić w Twojej firmie

Rozwiązanie IBM SAN Volume Controller (SVC) to system pamięci masowej klasy korporacyjnej — bazujący na oprogramowaniu IBM Spectrum Virtualize™ i wchodzący w skład rodziny produktów IBM Spectrum Storage™ — który ułatwia organizacjom bardziej ekonomiczne zarządzanie danymi dzięki obsłudze nowych, dużych obciążeń decydujących o osiągnięciu sukcesu. Systemy SVC radzą sobie z ogromnymi ilościami danych z aplikacji mobilnych i społecznościowych, sprzyjają błyskawicznym i elastycznym wdrożeniom usług w chmurze, a także zapewniają wydajność i skalowalność niezbędne do wydobywania informacji z najnowszych analiz.

Większa wartość danych

Ogranicza koszty przechowywania danych poprzez optymalne wykorzystanie zasobów, redukcję objętości danych i usprawnienie aplikacji w celu przyspieszenia analiz biznesowych.

Bezpieczeństwo danych na wyższym poziomie

Pomaga chronić dane przed ujawnieniem i realizować kompleksową strategię zapewnienia wysokiej dostępności, uwzględniającą możliwości przenoszenia danych i aplikacji oraz usuwania skutków awarii lub katastrof — również w chmurze.

Prostota i przejrzystość danych

Wspiera realizację strategii niezależnie od wybranej infrastruktury dzięki ściśle powiązanym funkcjom klasy korporacyjnej i spójnemu zarządzaniu heterogenicznym środowiskiem pamięci masowej.

Najważniejsze cechy

 • Większa funkcjonalność pamięci masowej
 • Innowacyjne rozwiązania w chmurze hybrydowej
 • Kompresja danych w czasie rzeczywistym
 • Wyjątkowa efektywność pamięci masowej
 • Większa dostępność aplikacji
 • Analizy kognitywne
 • Wielopoziomowa pamięć masowa
 • Elastyczna replikacja
 • Wysoka dostępność w wielu ośrodkach
 • Skalowalność i wydajność
 • Uproszczone zarządzanie
 • Dopełnienie wirtualizacji serwerów