Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Sametime Pattern oferuje wzorzec konfiguracji produktu IBM Sametime zoptymalizowany do działania w środowisku IBM PureApplication Software. IBM Sametime składa się z czterech produktów: Sametime Communicate, Sametime Conference, Sametime Complete i Sametime Unified Telephony. Te aplikacje klienckie i serwerowe umożliwiają społeczności użytkowników efektywną pracę zespołową w intranecie lub Internecie z wykorzystaniem wiadomości błyskawicznych, spotkań sieciowych i usług telefonicznych zintegrowanych z centralą abonencką.
IBM Sametime Pattern

Uproszczona instalacja

Zoptymalizowane wzorce eliminują konieczność ręcznego wykonywania szeregu czynności i automatyzują instalację oraz konfigurację, a przez to pozwalają szybciej rozpocząć efektywne korzystanie z produktu.

Innowacje biznesowe na pierwszym miejscu

Specjaliści, którzy nie muszą poświęcać czasu na instalację i konfigurację rozwiązania, mogą zająć się działaniami bardziej innowacyjnymi i przynoszącymi wartość dodaną.

Szybsze wdrożenie

Instalacja i konfiguracja produktu z użyciem wzorca jest kwestią godzin, podczas gdy w przypadku metod tradycyjnych proces ten trwa wiele dni lub tygodni.