Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Produkty IBM Sametime obsługujące wiadomości błyskawiczne umożliwiają komunikację społecznościową w środowisku biznesowym. Niniejsze oprogramowanie oferuje użytkownikom jednolity system komunikacji poprzez konferencje elektroniczne, rozmowy głosowe i wideo, wymianę danych oraz wiadomości błyskawiczne. Pozwala błyskawicznie połączyć się z inną osobą, szybciej pozyskiwać informacje i pracować sprawniej na co dzień.

Wybierz komunikację w czasie rzeczywistym

Błyskawiczne udostępnianie plików pozwalające zaoszczędzić czas i uniknąć zapełniania skrzynek. A także zarządzanie historią wiadomości przy użyciu znaczników godziny i daty, funkcji wyszukiwania osób i dat oraz dziennika wysłanych plików i odsyłaczy.

Udoskonalone konferencje elektroniczne

W konferencjach można uczestniczyć za pośrednictwem komputerów desktop, laptopów, tabletów i smartfonów. Możliwe jest także współużytkowanie plików, aplikacji i ekranów z osobami wewnątrz organizacji i spoza niej przy użyciu bezpiecznych kanałów komunikacji.

Przewaga środowisk mobilnych

Protokół przesyłania strumieni audio i wideo w wysokiej jakości Voice over Internet Protocol (VoIP) do rozmów i konferencji, telefon programowy obsługujący sieć PSTN oraz integracja z oprogramowaniem Sametime Unified Telephony.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM