Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

Nie, to rozwiązanie jest już wstępnie zintegrowane z platformą Box i gotowe do obsługiwania treści.

Więcej informacji

Box to oparte na chmurze rozwiązanie klasy korporacyjnej do zarządzania treścią, które wyposażono we wszystkie zabezpieczenia niezbędne do pełnej ochrony cennej własności intelektualnej.

Więcej informacji

Rozwiązania IBM MobileFirst for iOS to ponad 100 aplikacji branżowych, które rozwiązują rzeczywiste problemy przedstawicieli ponad 65 zawodów.

Więcej informacji