Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Runbook Automation pozwala organizacjom tworzyć i wykonywać elementy Runbook oraz automatyzować zadania do wykonania w celu szybszego i spójniejszego rozwiązywania powtarzalnych problemów. Użytkownicy mogą się skupić na kluczowych problemach dzięki automatycznie ograniczonej, skonsolidowanej liczbie alarmów, otrzymywać wskazówki sugerujące zalecane kroki do podjęcia i wstępnie definiujące kontekst zaistniałego zdarzenia, a także zwiększyć niezawodność, wykorzystując informacje niezbędne do podejmowania szybkich i spójnych działań.

Wydajność

Wyższa wydajność dzięki wyeliminowaniu zakłóceń i sprawnemu wykonywaniu działań

Efektywność

Większa efektywność dzięki szybszemu rozwiązywaniu problemów i przeprowadzaniu elastycznych działań

Niezawodność

Większa niezawodność dzięki kontroli działań umożliwianej przez spójne i zautomatyzowane reakcje

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Kup teraz i postaw pierwszy krok