Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Algo Credit Manager pozwala bankom skutecznie rozpoznawać, szacować, kontrolować i monitorować ryzyko kredytowe. Umożliwia to dzięki zaawansowanym opcjom zarządzania danymi, które obejmują szereg linii i produktów biznesowych w całym portfelu bankowym oraz portfelu handlowym. To kompleksowe rozwiązanie zapewniające kierownikom wsparcie w zakresie decyzji podejmowanych na każdym etapie cyklu życia kredytu. Dzięki Algo Credit Manager kierownicy zwiększają stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału w portfel pożyczek komercyjnych, wzmacniając najbardziej rentowne relacje z klientami i niwelując potencjalne ryzyko strat.

Większy portfel kredytowy

Konkurencyjne cenowo oferty i struktury transakcji dzięki modelom i analizom ryzyka kredytowego, które pozwalają głęboko zrozumieć hierarchię portfela i ekspozycje kredytowe dotyczące poszczególnych klientów.

Krótsze oczekiwanie na decyzje

Automatyzacja działań komitetu kredytowego i procesu oceny kredytowej. Powiadamianie oficerów kredytowych, kierowników ds. kredytów i doradców klientów, gdy rozpatrywanie wniosku kredytowego opóźnia się.

Pogłębienie relacji z klientami

Rozwijanie rentownych relacji z klientami i niwelacja ryzyka potencjalnych strat dzięki dostępowi w czasie rzeczywistym do profili podejmowanego ryzyka w stosunku do osiąganych zysków dla poszczególnych klientów i portfeli.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok