Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Algo Credit Manager pozwala bankom skutecznie rozpoznawać, szacować, kontrolować i monitorować ryzyko kredytowe. Umożliwia to dzięki zaawansowanym opcjom zarządzania danymi, które obejmują szereg linii i produktów biznesowych w całym portfelu bankowym oraz portfelu handlowym. To kompleksowe rozwiązanie zapewniające kierownikom wsparcie w zakresie decyzji podejmowanych na każdym etapie cyklu życia kredytu. Dzięki Algo Credit Manager kierownicy zwiększają stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału w portfel pożyczek komercyjnych, wzmacniając najbardziej rentowne relacje z klientami i niwelując potencjalne ryzyko strat.

Większy portfel kredytowy

Konkurencyjne cenowo oferty i struktury transakcji dzięki modelom i analizom ryzyka kredytowego, które pozwalają głęboko zrozumieć hierarchię portfela i ekspozycje kredytowe dotyczące poszczególnych klientów.

Krótsze oczekiwanie na decyzje

Automatyzacja działań komitetu kredytowego i procesu oceny kredytowej. Powiadamianie oficerów kredytowych, kierowników ds. kredytów i doradców klientów, gdy rozpatrywanie wniosku kredytowego opóźnia się.

Pogłębienie relacji z klientami

Rozwijanie rentownych relacji z klientami i niwelacja ryzyka potencjalnych strat dzięki dostępowi w czasie rzeczywistym do profili podejmowanego ryzyka w stosunku do osiąganych zysków dla poszczególnych klientów i portfeli.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

  • FFIEC for Financial USA
  • ISO 27001
  • SOC1 (SSAE 16)

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok