Ochrona przed oszustwami zintegrowana z zarządzaniem dostępem użytkowników

IBM Security Risk Based Authentication Solution pomaga uzyskać równowagę między komfortem użytkowania i bezpieczeństwem, integrując w jednym rozwiązaniu produkty IBM Trusteer Pinpoint Detect i IBM Security Access Manager. Pomaga w sposób transparentny oceniać czynniki wysokiego ryzyka i zapewnić ochronę przed oszukańczymi transakcjami bez konieczności modyfikowania istniejących aplikacji zaplecza. Opisywane rozwiązanie analizuje informacje o sesji i koreluje zachowania użytkowników z atrybutami urządzeń — w czasie rzeczywistym generując rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa w oparciu o zebrane obserwacje (dowody).

Ocena poziomu ryzyka w czasie rzeczywistym

Sprawia, że informacje pozyskiwane w czasie rzeczywistym mogą zostać włączone do procesów realizowanych przez program IBM Security Access Manager (ISAM).

Komfortowe środowisko interakcji

Bezproblemowo uwierzytelnia rzeczywistych, zaufanych użytkowników, a przez to pozwala zapewnić wysoką jakość obsługi klientów.

Reguły właściwe dla konkretnej organizacji

Umożliwia tworzenie niestandardowych strategii i reguł właściwych dla konkretnej organizacji, a przez to przyspiesza budowę i wdrażanie środków zaradczych.

Najważniejsze cechy rozwiązania IBM Security Risk Based Authentication

  • Pomaga odróżnić podejrzanych od prawdziwych oszustów
  • Uwierzytelnianie i egzekwowanie wewnętrznych procedur
  • Globalne dane o zagrożeniach
  • Działa w oparciu o platformę zbierania i analizy danych dot. cyberbezpieczeństwa