RACF pozwala chronić dane systemu z/OS przed nieupoważnionym dostępem

IBM Resource Access Control Facility (RACF®) for z/OS® umożliwia ochronę zasobów środowiska przez wykorzystanie menedżerów zasobów do podejmowania decyzji o kontroli dostępu. Przyznawanie dostępu tylko upoważnionym użytkownikom sprawia, że dane są bezpieczne i chronione.

Identyfikowanie i uwierzytelnianie użytkowników

RACF uwierzytelnia użytkownika za pomocą hasła, frazy hasłowej, certyfikatu cyfrowego, biletu systemu Kerberos lub hasła PassTicket.

Autoryzacja dostępu do chronionych zasobów

RACF przechowuje informacje o użytkownikach, zasobach i uprawnieniach dostępu w swojej bazie danych. To na podstawie bazy i określonej strategii bezpieczeństwa udostępniane są chronione zasoby systemu mainframe.

Rejestrowanie i raportowanie

RACF wyposażono w funkcje rejestrowania i raportowania, które identyfikują użytkowników próbujących, skutecznie lub nie, uzyskać dostęp do zasobów, co umożliwia wykrywanie potencjalnych zagrożeń i luk w zabezpieczeniach.

W jaki sposób RACF chroni dane systemu z/OS

  • Identyfikowanie i uwierzytelnianie użytkowników
  • Zdecentralizowane administrowanie zabezpieczeniami
  • Opcjonalne i obowiązkowe mechanizmy kontroli dostępu
  • Rejestrowanie w narzędziu Systems Management Facility (SMF)
  • Wsparcie w kontroli i sprawdzaniu środowiska zabezpieczeń
  • Narzędzie RACF Remote Sharing Facility (RRSF)

Dowiedz się więcej

Kup teraz i postaw pierwszy krok