Wyróżnione funkcje

Proaktywne zarządzanie reakcjami za pomocą modułu Security Module

Moduł Security Module platformy Resilient zapewnia wszechstronną platformę do szybkiego i skutecznego zarządzania incydentami oraz ich eliminowania. Obejmuje on dynamiczne podręczniki, które pozwalają zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo automatyczne dostosowywanie w czasie rzeczywistym procesów reagowania do charakteru incydentów, co sprawia, że odpowiedź jest szybsza i kompleksowa. Moduł Security Module obejmuje kilkanaście wbudowanych źródeł danych, które uzupełniają ostrzeżenia o incydentach o informacje kontekstowe. Konfigurowalne raporty i panele kontrolne dostarczają ponadto użytkownikom trafnych spostrzeżeń.

Harmonizacja i automatyzacja za pomocą modułu Action Module

Moduł Action Module platformy Resilient pozwala zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na automatyzację planów reagowania na incydenty oraz na harmonizacje procesów i przepływów pracy z tym związanych. Komponent Action Module pozwala usprawnić podstawowe, czasochłonne działania, umożliwiając analitykom skupienie się na ważniejszych zadaniach i szybsze rozwiązywanie problemów. Action Module współdziała z ponad 100 narzędziami zabezpieczającymi, dzięki czemu odpowiednie zespoły mogą automatyzować i dostrajać przepływy pracy związane z odpowiadaniem na incydenty bez zaawansowanych umiejętności w zakresie programowania.

Zarządzanie powiadomieniami o naruszeniu prawa za pomocą modułu Privacy Module

Komponent Privacy Module platformy Resilient usprawnia przygotowywanie powiadomień o naruszeniu zabezpieczeń danych, ich ocenę oraz reakcję na nie. Privacy Module opiera się na ciągle aktualizowanej bazie informacji o światowych regulacjach, dzięki czemu zapewnia plany reagowania na naruszenia zabezpieczeń danych, które uwzględniają najnowsze przepisy, co upraszcza śledzenie zgodności z wymogami dotyczącymi ochrony prywatności, zobowiązań umownych oraz sprawdzonych procedur branżowych. Privacy Module oferuje też narzędzia do oceny i symulacji, które ułatwiają zespołom ds. prywatności przygotowanie organizacji do wymogów RODO.

Elastyczne i poparte analizami reakcje dzięki dynamicznym podręcznikom

Dynamiczne podręczniki platformy Resilient to zwinne i dostosowujące się przepływy pracy oparte na zaawansowanym mechanizmie logicznym. Elementy te wykorzystują organizacyjne zabezpieczenia do pozyskiwania danych o incydentach, by wraz z wykryciem nowego incydentu automatycznie aktualizować plany reagowania. Dynamiczne podręczniki ułatwiają zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo szybkie i kompleksowe reagowanie na zagrożenia, a ponadto zapewniają szybkość, zwinność i informacje potrzebne w walce z coraz bardziej złożonymi atakami.

Zrozumienie środowiska dzięki wizualizacji incydentów

Rozwiązanie Incident Visualization platformy Resilient w graficznej formie przedstawia relacje między artefaktami incydentów lub wskaźnikami infekcji (IOC) a incydentami w środowisku organizacji. Dzięki rozwiązaniu Incident Visualization analitycy mogą zobaczyć najważniejsze powiązania między artefaktami a incydentami. Pozwala to na pogłębioną analizę incydentów, ułatwiając szybkie wykrywanie ataków na szerszą skalę i pokazując ich przebieg na przestrzeni czasu. Oprócz tego analitycy mogą też podejmować działania bezpośrednio z poziomu wizualizatora.

Upraszczanie złożonych procesów za pomocą wizualnych przepływów pracy

Komponent Visual Workflows w ramach platformy IBM Resilient pozwala zespołom do spraw bezpieczeństwa na harmonizację odpowiedzi na incydenty za pomocą wizualnych, złożonych przepływów pracy opartych na zadaniach i zintegrowanych rozwiązaniach technicznych. Ponadto do obsługi komponentu Visual Workflows niepotrzebne są żadne specjalistyczne umiejętności w zakresie programowania lub pisania kodu, ponieważ rozwiązanie wykorzystuje mechanizm notacji do zarządzania procesami biznesowymi.

Trening zespołu i procesów za pomocą symulacji na platformie Resilient

Funkcje symulacji incydentów i sprawozdawczości, które oferuje platforma IBM Resilient umożliwiają zespołom do spraw bezpieczeństwa testowanie planów reagowania, identyfikowanie luk w procesach i braków kompetencyjnych, a także ciągłe mierzenie i doskonalenie zdolności reagowania, co pozwala uniknąć zaskoczenia współczesnymi, coraz bardziej złożonymi cyberzagrożeniami.

Jak klienci używają tego rozwiązania

 • Dla dyrektorów ds. bezpieczeństwa informatycznego

  Dla dyrektorów ds. bezpieczeństwa informatycznego

  Problem

  Kierownictwu brakuje informacji o środowisku zagrożeń.

  Rozwiązanie

  Platforma Resilient oferuje konfigurowalne panele kontrolne i raporty, które zapewniają dostęp do informacji i przejrzystość programu reagowania na incydenty. Oprócz tego platforma Resilient pomaga zauważalnie skrócić czas oczekiwania na korzyści z wydatków na bezpieczeństwo i zwiększyć zwrot z inwestycji w ochronę.

 • Dla menedżerów ds. reagowania na incydenty

  Dla menedżerów ds. reagowania na incydenty

  Problem

  Pomiar i poprawa skuteczności reagowania to wyzwanie.

  Rozwiązanie

  IBM Resilient pozwala menedżerom ds. reagowania analizować i podejmować działania, które podnoszą produktywność centrum SOC i procesów oraz skracają rozwiązywanie problemów. Resilient oferuje też narzędzia i procesy do oceny efektywności personelu, które identyfikują braki kompetencyjne w zakresie bezpieczeństwa.

 • Dla analityków

  Dla analityków

  Problem

  Analitycy polegają na rozproszonych narzędziach i procesach doraźnego reagowania na incydenty.

  Rozwiązanie

  Platforma Resilient umożliwia zespołom wdrożenie standardowych procesów reagowania na incydenty i zautomatyzowanie powtarzalnych i czasochłonnych zadań. Dzięki temu analitycy rozwiązują problemy szybciej i mają więcej czasu na ważniejsze zadania.

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok