Wyróżnione funkcje

Scentralizowane zarządzanie wymaganiami

Rational DOORS usprawnia pracę zespołową, umożliwiając centralne zarządzanie dokumentacją wymagań. Oferuje komplet funkcji do edycji, konfiguracji, analizy i raportowania dostępny za pośrednictwem klienta instalowanego lokalnie. Ponadto obsługuje format Requirements Interchange Format, który pozwala na uwzględnienie dokumentów, fragmentów lub atrybutów wymagań pochodzących od zewnętrznych dostawców i partnerów, z możliwością powiązania ich z wymaganiami w centralnym repozytorium. Rejestruje też i wyświetla tekst, grafiki, tabele i inne elementy.

Pakiet narzędzi do dokumentowania testów w środowiskach testowania ręcznego

Pakiet narzędzi do dokumentowania testów umożliwia tworzenie powiązań między wymaganiami a testami. Można definiować instrukcje testowania, rekordy i porównywać przebiegi testów. Rozwiązanie zapewnia uwzględnienie wszystkich wymagań w instrukcjach testowania.

Integracje wspomagające zarządzanie zmianami wymagań

Rozwiązanie pomaga w zarządzaniu zmianami wymagań w ramach prostego predefiniowanego systemu proponowania zmian lub bardziej rozbudowanego, konfigurowalnego przepływu pracy opartego na rozwiązaniach Rational do zarządzania zmianami, w tym IBM Rational Quality Manager, IBM Rational Rhapsody i IBM Rational Focal Point. Współpracuje także z rozwiązaniem HP QualityCenter, zapewniając widoczność wymagań przy tworzeniu instrukcji testowania, oraz z serwerem Microsoft Team Foundation Server (TFS) wspomagającym tworzenie powiązań i dokumentowanie pochodzenia.

Dodatki wzbogacające możliwości Rational DOORS

Rational DOORS Web Access i Rational DOORS Analyst wzbogacają rozwiązanie do zarządzania wymaganiami o dodatkowe funkcje. Rational DOORS Web Access umożliwia użytkownikom korzystającym z przeglądarki WWW tworzenie, przeglądanie, edytowanie i omawianie wymagań przechowywanych w bazie danych IBM Rational DOORS. Dodatek IBM Rational DOORS Analyst udostępnia funkcje modelowania wymagań służące do tworzenia modeli, obrazów oraz diagramów wymagań.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe produktu Rational DOORS można znaleźć tutaj:

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe produktu Rational DOORS można znaleźć tutaj: