Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Zwykłe programy biurowe ani serwisy wiki nie sprawdzają się jako narzędzia do zarządzania wymaganiami. Właściwie dobrane narzędzie tego typu powinno pozwalać na definiowanie relacji i śledzenie zależności. Stwarzać wielu zespołom możliwość współpracy w czasie bliskim rzeczywistemu oraz zarządzania wersjami i zmianami. IBM Engineering Requirements Management DOORS Family spełnia te kryteria sprawnego narzędzia do zarządzania oraz oferuje szereg innych możliwości. Doświadczenia klientów IBM dowodzą, że umożliwia ograniczenie kosztów tworzenia oprogramowania o 57%, przyspieszenie wprowadzania produktów na rynek o 20% i ograniczenie kosztów zapewnienia jakości o 69%.

Niższe koszty

Korzystając ze specjalistycznego narzędzia do zarządzania wymaganiami, można obniżyć koszty tworzenia oprogramowania nawet o 57%, a koszty zapewnienia jakości — nawet o 69%.

Skalowalność w całym przedsiębiorstwie

Produkt z powodzeniem używany jest zarówno przez małe zespoły, jak i w projektach o skali światowej. Umożliwia pracę w hierarchicznej strukturze folderów i projektów za pośrednictwem interfejsu, niezależnie od wielkości bazy danych.

Szybsze wprowadzanie produktów na rynek

Skuteczne określenie priorytetów i zwizualizowanie potrzeb pozwala na przyspieszenie realizacji projektów nawet o 20%. Powiązania definiuje się metodą przeciągania i upuszczania, a zespół może reagować na zmiany nawet o 50% szybciej.

Większa produktywność pracy

Produkt eliminuje procesy ręczne i arkusze kalkulacyjne, pozwalając na śledzenie pochodzenia wymagań. Umożliwia współbieżną pracę z dokumentami w konfigurowanych widokach i z funkcjami współużytkowania dokumentów.

Najważniejsze cechy

  • Scentralizowane zarządzanie wymaganiami
  • Pakiet narzędzi do dokumentowania testów w środowiskach testowania ręcznego
  • Integracje wspomagające zarządzanie zmianami wymagań
  • Dodatki wzbogacające możliwości IBM Engineering Requirements Management DOORS Family

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM