Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Sterling B2B Services Reporting & Analytics oferuje przemyślane funkcje zaawansowanego raportowania, które zapewniają pełną widoczność transakcji realizowanych w systemach wymiany danych B2B użytkowanych przez przedsiębiorstwo. Wspomaga transformację procesów monitorowania i śledzenia przychodzących i wychodzących transakcji B2B, a także alarmuje o niepowodzeniach i nieoczekiwanych zdarzeniach. Oprogramowanie B2B Services Reporting & Analytics może pomóc w systemowej analizie niepowodzeń transakcji i usprawnić reagowanie na zgłoszenia i potrzeby klientów.

Doskonalenie transakcyjnych procesów biznesowych

Funkcje wyznaczania trendów, raportowania i alarmowania zapewniają dobrą widoczność procesów biznesowych i poprawiają niezawodność oraz bezpieczeństwo procesów B2B.

Mniej błędów i niższe koszty

Mechanizm generowania alertów ogranicza koszty, ryzyko i liczbę nieudanych transakcji.

Większa produktywność i reaktywność

Pomaga rozpoznać okazje do doskonalenia procesów z udziałem klientów, dostawców towarów i usługodawców.

Lepsza widoczność

W czasie bliskim rzeczywistemu dostarcza informacji o niepowodzeniach lub nieoczekiwanych zdarzeniach z udziałem partnerów handlowych.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM