Najważniejsze udoskonalenia w zakresie tworzenia aplikacji PacBase

Usprawnienie migracji i importu

W rozwiązaniu IBM® Rational® Programming Patterns wprowadzono udoskonalenia dotyczące migracji i importu danych, w tym nową opcję komendy automatycznej migracji, możliwość filtrowania zaimportowanych bibliotek i modyfikacje obejmujące komendy zcompmap i uploadsandbox.

Ulepszenie interfejsu użytkownika i edytorów projektowych

Dzięki udoskonaleniu menu użytkownika, mechanizmu wprowadzania komend i opcji wyświetlania rozwiązanie Rational Programming Patterns ułatwia obsługę edytora projektowego, technik projektowania w oparciu o wzorce, interfejsu użytkownika i kreatora. Produkt oferuje też ulepszoną funkcję wyświetlania elementów danych i poprawiony widok struktury wygenerowanego kodu. Usprawnienia dotyczące struktur makr obejmują m.in. nowe menu w widoku struktury kodu makra.

Dodatkowe opcje wyszukiwania i wzajemnych odniesień

W rozwiązaniu wprowadzono dodatkowe funkcje wyszukiwania i wzajemnych odniesień, w tym rozszerzony widok odwołań między makrami.

Większa intuicyjność struktur makr i menedżera generowania

Menedżera generowania wzbogacono m.in. o pole wprowadzania tekstu w filtrach i możliwość eksportowania danych w formacie CSV we wszystkich widokach analizy wpływu, co poprawiło działanie funkcji publikacji. Oprócz tego wzorzec e-Business 2.5 Pattern został rozszerzony o mechanizm generowania menedżera usług, który pozwala na tworzenie aplikacji w pojedynczym widoku, a do klienta WWW dodano nowe edytory, karty i funkcje.

Co nowego oferuje Rational Programming Patterns

Przeczytaj dokumentację

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Narzędzie Software Product Compatibility Reports (SPCR) umożliwia generowanie aktualnych raportów o wymaganiach systemowych. Kliknij umieszczony poniżej odsyłacz, aby dowiedzieć się więcej.

  Wymagania sprzętowe

  Produkt jest zgodny ze środowiskami AIX, Linux, Windows i Z/OS. Kliknij poniższy odsyłacz, aby zobaczyć szczegółowe wymagania systemowe.

   Zobacz także

   IBM Engineering Test Management

   IBM Engineering Test Management to rozwiązanie do zespołowego zarządzania jakością, które oferuje funkcje planowania testów i zarządzania zasobami używanymi w testowaniu — od wymagań po defekty. Zespoły mogą bezproblemowo dzielić się informacjami i wykorzystywać mechanizmy automatyzacji do usprawniania przygotowywania złożonych harmonogramów projektów i raportowania metryk w czasie rzeczywistym, przydatne podczas podejmowania decyzji dotyczących wydawania produktów prac programistycznych. Produkt Test Management można też kupić jako część rozwiązania IBM Engineering Lifecycle Management. To zestaw zintegrowanych narzędzi zawierający IBM Engineering Workflow Management, IBM Engineering Test Management i IBM Engineering Requirements Management DOORS® Next.

   Dowiedz się więcej

   IBM Rational Developer for i

   Tworzenie, konserwacja i modernizacja aplikacji na platformie IBM i

   Dowiedz się więcej

   IBM Engineering Workflow Management

   Produkt IBM Engineering Workflow Management, jako newralgiczny punkt między planowanymi i wykonanymi zadaniami, umożliwia zespołom zarządzanie planami, zadaniami i statusem projektów. Zapewnia elastyczność konieczną do dostosowania się do dowolnego procesu. Tym samym pozwala przedsiębiorstwom na skrócenie cyklów udostępniania i zarządzanie współzależnościami w prostych i złożonych projektach. Rozwiązanie jest dostępne lokalnie i w chmurze. Obejmuje bezpłatne oprogramowanie serwerowe i jest oferowane w elastycznej strukturze cen. Rozwiązanie Workflow Management jest też dostępne w ramach IBM Engineering Lifecycle Management jako część ściśle zintegrowanego zestawu produktów: IBM Engineering Workflow Management, IBM Engineering Test Management i IBM Engineering Requirements Management DOORS® Next.

   Dowiedz się więcej

   Dowiedz się więcej