Najważniejsze udoskonalenia w zakresie tworzenia aplikacji PacBase

Usprawnienie migracji i importu

W rozwiązaniu IBM® Rational® Programming Patterns wprowadzono udoskonalenia dotyczące migracji i importu danych, w tym nową opcję komendy automatycznej migracji, możliwość filtrowania zaimportowanych bibliotek i modyfikacje obejmujące komendy zcompmap i uploadsandbox.

Ulepszenie interfejsu użytkownika i edytorów projektowych

Dzięki udoskonaleniu menu użytkownika, mechanizmu wprowadzania komend i opcji wyświetlania rozwiązanie Rational Programming Patterns ułatwia obsługę edytora projektowego, technik projektowania w oparciu o wzorce, interfejsu użytkownika i kreatora. Produkt oferuje też ulepszoną funkcję wyświetlania elementów danych i poprawiony widok struktury wygenerowanego kodu. Usprawnienia dotyczące struktur makr obejmują m.in. nowe menu w widoku struktury kodu makra.

Dodatkowe opcje wyszukiwania i wzajemnych odniesień

W rozwiązaniu wprowadzono dodatkowe funkcje wyszukiwania i wzajemnych odniesień, w tym rozszerzony widok odwołań między makrami.

Większa intuicyjność struktur makr i menedżera generowania

Menedżera generowania wzbogacono m.in. o pole wprowadzania tekstu w filtrach i możliwość eksportowania danych w formacie CSV we wszystkich widokach analizy wpływu, co poprawiło działanie funkcji publikacji. Oprócz tego wzorzec e-Business 2.5 Pattern został rozszerzony o mechanizm generowania menedżera usług, który pozwala na tworzenie aplikacji w pojedynczym widoku, a do klienta WWW dodano nowe edytory, karty i funkcje.

Co nowego oferuje Rational Programming Patterns

Przeczytaj dokumentację

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Narzędzie Software Product Compatibility Reports (SPCR) umożliwia generowanie aktualnych raportów o wymaganiach systemowych. Kliknij umieszczony poniżej odsyłacz, aby dowiedzieć się więcej.

  Wymagania sprzętowe

  Produkt jest zgodny ze środowiskami AIX, Linux, Windows i Z/OS. Kliknij poniższy odsyłacz, aby zobaczyć szczegółowe wymagania systemowe.

   Zobacz także

   IBM Engineering Test Management

   Zespołowe, nadzorowane i elastyczne testowanie

   Dowiedz się więcej

   IBM Rational Developer for i

   Tworzenie, konserwacja i modernizacja aplikacji na platformie IBM i

   Dowiedz się więcej

   IBM Engineering Workflow Management

   Jedno narzędzie do zarządzania pracą we wszystkich zespołach

   Dowiedz się więcej

   Dowiedz się więcej