Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Rational® Programming Patterns to zintegrowane środowisko do tworzenia i utrzymywania aplikacji Pacbase w obrębie platform dostarczających oprogramowanie z Systems®. Rozwiązanie to wykorzystuje paradygmat programowania w oparciu o wzorce Pacbase i unowocześnia go, wprowadzając funkcje obsługujące aplikacje VisualAge Pacbase. Produkt Rational Programming Patterns zawiera wzorce opisu danych, wzorce programistyczne dla aplikacji tradycyjnych, wzorce makrostruktur i mikrowzorce dla języka COBOL.

Zmodernizowane techniki tworzenia oprogramowania

Produkt unowocześnia strategię programowania Pacbase przez modelowanie (MDD), oferując nowe modele dla danych, aplikacji wsadowych i transakcyjnych oraz generatorów przeznaczone dla usług repozytoriów artefaktów Pacbase na platformach z Systems i Jazz™.

Usprawnienie pracy zespołowej

Zintegrowane środowisko zespołowego tworzenia oprogramowania (IDE) umożliwia programistom produktywną pracę indywidualną, a jednocześnie stosowanie procesów i narzędzi zunifikowanych z tymi, które są używane w środowiskach z Systems i Java.

Większa wartość

Wykorzystanie edytora kodu źródłowego COBOL optymalizuje zadania w kodzie źródłowym w tym języku, umożliwiając lepsze wykorzystanie narzędzi Rational Developer dla środowisk z Systems, zEnterprise® i Power Systems Software™.

Większa produktywność pracy

Rozwiązanie pozwala na przeprowadzanie analiz wpływu i wyszukiwanie na podstawie wielu kryteriów artefaktów przeniesionych ze środowiska Pacbase do repozytorium Rational Team Concert Repository™.

Łatwość używania

Produkt udostępnia procedury wyodrębniania projektów lub komponentów ze środowiska VisualAge Pacbase i przenoszenia ich do narzędzia Rational Team Concert.

Przyszłościowe podejście

Rozwiązanie udostępnia zestaw interfejsów API, które obsługują nowe aplikacje i systemy architektury technicznej, a ponadto ułatwia tworzenie nowych generatorów, upraszczając tym samym transformację w łatwy i podzielony na krótkie etapy sposób.

Najważniejsze udoskonalenia w zakresie tworzenia aplikacji PacBase

  • Usprawnienie migracji i importu
  • Ulepszenie interfejsu użytkownika i edytorów projektowych
  • Dodatkowe opcje wyszukiwania i wzajemnych odniesień
  • Większa intuicyjność struktur makr i menedżera generowania

Dowiedz się więcej