Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Aras Innovator to zaawansowana platforma zarządzania cyklem życia produktów (PLM — Product Lifecycle Management). Jej bazowa technologia stanowi przełom pod względem elastyczności, skalowalności i możliwości rozbudowy, nawet gdy zostanie w znacznym stopniu dopasowana do indywidualnych potrzeb. Oferuje dużo więcej niż tradycyjne systemy zarządzania danymi produktów (PDM — Product Data Management), takie jak Teamcenter firmy Siemens, Windchill od PTC czy ENOVIA firmy Dassault Systemes. Obejmuje zintegrowane aplikacje obsługujące rozwiązania PDM, PLM i wiele innych — a wszystko w ramach jednej platformy. A ponadto zarządza cyklem życia złożonych, interdyscyplinarnych produktów — a więc wymogami, wdrożeniem, produkcją i wsparciem.

Zaawansowane rozwiązania w dziedzinie PLM i PDM

Możesz teraz uprościć tworzenie złożonych produktów i procesów — potrzebne funkcje klasy korporacyjnej są teraz dostępne w ramach jednej, całkowicie bezpiecznej platformy.

Rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb

Wykorzystaj zaawansowaną technologię do szybszej i prostszej adaptacji i rozbudowy aplikacji. Dzięki temu dotrzymają one kroku specjalistycznym procesom realizowanym w Twoim przedsiębiorstwie.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa

W miarę rozwoju platforma może uzupełniać istniejące rozwiązania PDM lub zastąpić istniejące środowisko PLM. Dzięki takiej elastyczności masz do wyboru wiele opcji.

Najważniejsze cechy

Zarządzanie specyfikacją materiałową

Zarządzaj specyfikacją materiałową (BOM — Bill of Materials) produktów obejmującą rozwiązania mechaniczne, elektroniczne, elektryczne, programistyczne i firmware, aby pracownicy i dostawcy Twojego przedsiębiorstwa zawsze dysponowali odpowiednimi informacjami.

Zarządzanie specyfikacją materiałową

Zarządzaj specyfikacją materiałową (BOM — Bill of Materials) produktów obejmującą rozwiązania mechaniczne, elektroniczne, elektryczne, programistyczne i firmware, aby pracownicy i dostawcy Twojego przedsiębiorstwa zawsze dysponowali odpowiednimi informacjami.

Współpraca wizualna

Funkcje współpracy wizualnej, takie jak m.in. modele 3D czy dyskusje prowadzone w wątkach, umożliwiają bezpieczną pracę zespołową w całym cyklu życia produktów.

Współpraca wizualna

Funkcje współpracy wizualnej, takie jak m.in. modele 3D czy dyskusje prowadzone w wątkach, umożliwiają bezpieczną pracę zespołową w całym cyklu życia produktów.

Prostsza konfiguracja i aktualizacja

Złożone techniki programowania ustąpiły miejsca modelowaniu. Zmiany w aplikacjach są wprowadzane dużo szybciej niż w tradycyjnych, zamkniętych systemach PDM. Aktualizacje są prostsze i zajmują mniej czasu — nawet po dostosowaniu modelowania.

Prostsza konfiguracja i aktualizacja

Złożone techniki programowania ustąpiły miejsca modelowaniu. Zmiany w aplikacjach są wprowadzane dużo szybciej niż w tradycyjnych, zamkniętych systemach PDM. Aktualizacje są prostsze i zajmują mniej czasu — nawet po dostosowaniu modelowania.

  Zarządzanie specyfikacją materiałową

  Zarządzaj specyfikacją materiałową (BOM — Bill of Materials) produktów obejmującą rozwiązania mechaniczne, elektroniczne, elektryczne, programistyczne i firmware, aby pracownicy i dostawcy Twojego przedsiębiorstwa zawsze dysponowali odpowiednimi informacjami.

  Współpraca wizualna

  Funkcje współpracy wizualnej, takie jak m.in. modele 3D czy dyskusje prowadzone w wątkach, umożliwiają bezpieczną pracę zespołową w całym cyklu życia produktów.

  Prostsza konfiguracja i aktualizacja

  Złożone techniki programowania ustąpiły miejsca modelowaniu. Zmiany w aplikacjach są wprowadzane dużo szybciej niż w tradycyjnych, zamkniętych systemach PDM. Aktualizacje są prostsze i zajmują mniej czasu — nawet po dostosowaniu modelowania.