Wyróżnione funkcje

Uproszczone modelowanie procesów

Nie trzeba przechodzić szkolenia, aby postawić pierwszy krok. Poznaj każdy etap procesu, przeciągaj i upuszczaj poszczególne elementy, aby zreorganizować przepływ, a następnie jednym kliknięciem automatycznie wygeneruj diagram procesu.

Praca grupowa w tym samym czasie

Obserwuj w czasie rzeczywistym zmiany w informacjach o procesie, które wprowadza zespół. Przy pracy grupowej przypominającej korzystanie z mediów społecznościowych możesz śledzić to, co Cię interesuje, i otrzymywać powiadomienia o edycji wybranych elementów.

Biblioteka szablonów

Dostępnych jest ponad 200 szablonów modeli procesów obejmujących wiele branż i zastosowań. Wystarczy zaimportować model w największym stopniu odpowiadający procesowi, którym się zajmujesz, a następnie od razu odpowiednio go przeedytować i dostosować.

Repozytorium aktualnych procesów

Możesz przechowywać modele w centralnym repozytorium, a tym samym wyeliminować problemy związane ze spójnością i weryfikacją aktualności wersji. Dysponujesz pojedynczym, aktualnym źródłem wiarygodnych informacji wymaganych przez procesy biznesowe w Twoim przedsiębiorstwie.

Bez pobierania, bez instalowania

Wystarczy tylko, że zalogujesz się do rozwiązania w chmurze, i już możesz modelować i optymalizować procesy biznesowe.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Microsoft Windows lub Mac OS X firmy Apple z jedną z poniższych przeglądarek:

  • Windows Internet Explorer 8, 9 lub 10
  • Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
  • Google Chrome

Wymagania sprzętowe

Stacja robocza, na której może działać jedna z obsługiwanych przeglądarek WWW.

    Zobacz, jak to działa