Optymalizacja procesów biznesowych

IBM® Blueworks Live™ to narzędzie do modelowania procesów, które pozwala analizować i dokumentować procesy oraz tworzyć ich mapy. Jest łatwe w obsłudze i dostępne z dowolnego miejsca za pośrednictwem przeglądarki. Środowisko chmury umożliwia efektywną współpracę w sposób ustrukturyzowany zgodnie z potrzebami wszystkich użytkowników w przedsiębiorstwie. Kursy wideo objaśniają tajniki tworzenia i edytowania prostego modelu procesu, dzięki czemu w zaledwie kilka minut można nauczyć się modelowania procesów biznesowych.

Uproszczone modelowanie procesów biznesowych

Intuicyjny, oparty na chmurze interfejs przeznaczony zarówno dla informatyków, jak i użytkowników biznesowych, umożliwiający szybkie tworzenie procesów.

Większa wydajność i dokładność procesów

Scentralizowane repozytorium procesów pozwala wyeliminować problemy związane ze spójnością i kontrolą wersji, zapewniając użytkownikom dostęp do przepływów pracy w czasie rzeczywistym.

Lepsza współpraca między zespołami

Współużytkowany obszar roboczy dla zespołów jest dostępny dla wszystkich opiekunów procesu biznesowego, co ułatwia współpracę między zespołami i ciągłe doskonalenie procesu.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

  • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework
  • Federal Information Security Management Act (FISMA) Impact Level Moderate
  • ISO 27001
  • ISO 27017
  • ISO 27018

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.

Ilustracje produktów

Automatyczny układ zgodny ze standardem BPMN 2.0
Automatyczny układ zgodny ze standardem BPMN 2.0
Scentralizowane repozytorium procesów
Scentralizowane repozytorium procesów
Praca grupowa w tym samym czasie
Praca grupowa w tym samym czasie
Kursy dostępne na żądanie
Kursy dostępne na żądanie

Zobacz, jak to działa