Optymalizacja procesów biznesowych

IBM® Blueworks Live™ to narzędzie do modelowania procesów, które pozwala analizować i dokumentować procesy oraz tworzyć ich mapy. Jest łatwe w obsłudze i dostępne z dowolnego miejsca za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Środowisko chmury umożliwia efektywną współpracę w sposób ustrukturyzowany zgodnie z potrzebami wszystkich użytkowników w przedsiębiorstwie. Kursy wideo objaśniają tajniki tworzenia i edytowania prostego modelu procesu, dzięki czemu w zaledwie kilka minut można nauczyć się modelowania procesów biznesowych.

Uproszczone modelowanie procesów biznesowych

Intuicyjny, oparty na chmurze interfejs przeznaczony zarówno dla informatyków, jak i użytkowników biznesowych, umożliwiający szybkie tworzenie procesów.

Większa wydajność i dokładność procesów

Scentralizowane repozytorium procesów pozwala wyeliminować problemy związane ze spójnością i kontrolą wersji, zapewniając użytkownikom dostęp do przepływów pracy w czasie rzeczywistym.

Lepsza współpraca między zespołami

Współużytkowany obszar roboczy dla zespołów jest dostępny dla wszystkich opiekunów procesu biznesowego, co ułatwia współpracę między zespołami i ciągłe doskonalenie procesu.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ilustracje produktów

Automatyczny układ zgodny ze standardem BPMN 2.0
Automatyczny układ zgodny ze standardem BPMN 2.0
Scentralizowane repozytorium procesów
Scentralizowane repozytorium procesów
Praca grupowa w tym samym czasie
Praca grupowa w tym samym czasie
Kursy dostępne na żądanie
Kursy dostępne na żądanie

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

  • Public Cloud — Editor


    Dostęp do wszystkich funkcji i rozwiązań oferowanych przez Blueworks Live, w tym możliwość tworzenia lub edytowania procesów, decyzji i strategii.

  • Public Cloud — Contributor


    Przeglądanie i komentowanie procesów, decyzji i strategii bez możliwości ich modyfikowania.

Zobacz, jak to działa