Jak to działa

Samoobsługowa administracja

Zarządzanie użytkownikami, przeglądanie dzienników i wypełnianie innych zadań administracyjnych w portalu administratora.

Samoobsługowa administracja

Niezawodność i bezpieczeństwo chmury IBM

Procesy są przechowywane w centrum przetwarzania danych IBM, które zapewnia wysoki poziom dostępności, zautomatyzowane tworzenie kopii zapasowych i usuwanie skutków awarii i katastrof.

Niezawodność i bezpieczeństwo chmury IBM

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Narzędzia IBM Process Designer i IBM Integration Designer są dostępne do pobrania dla osób odpowiedzialnych za projektowanie procesów i usług. Narzędzia można pobrać z instancji IBM BPM on Cloud i zainstalować na lokalnym systemie. Po uruchomieniu połączą się z komponentem Process Center wchodzącym w skład instancji IBM BPM on Cloud.

    Wymagania sprzętowe

    Brak wymagań sprzętowych, ponieważ IBM Business Process Manager on Cloud to usługa do zarządzania procesami biznesowymi (BPM) działająca w chmurze i dostępna na zasadzie subskrypcji.

      Zobacz, jak to działa